Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
«ДЕН НА КМЕТА » И «СРЕЩИ НА МЯСТО» КАТО РЕШЕНИЯ ОТ СРЕЩАТА НА ПАВЕЛ МАРИНОВ С КМЕТОВЕТЕ

Днес Областният управител Павел Маринов проведе първата си работна среща с кметовете.
В началото на разговора Маринов сподели виждането си относно необходимостта от добра съвместна работа между местните и регионални власти и че е особено важно - да се изведат на преден план приоритетите на всяка община, с цел да се набележат престоящи стъпки по изпълнението на Областната стратегия за развитие. Предложи на присъстващите да споделят проблемите и вижданията си за бъдещо ползотворно партньорство.
Първи взе думата Георги Димитров, кмет на Община Карнобат, който каза, че по принцип кметовете винаги са си партнирали добре, независимо от партийната си принадлежност,  защото проблемите на всеки от тях  е част от проблемите на областта като цяло и често пъти решението не е по силите само на един, заедно са по-силни в отстояване на позиция,  както пред държавната, така и пред законодателната власт. Димитров наблегана на факта, че много от въпросите, които те тепърва ще поставят пред Областния управител ще бъдат неудобни, но е важно да се работи в името на хората и те да виждат това. Пожела на г-н Маринов да бъде здрав и силен и да разчита на тях.
Останалите кметове също споделиха наболелите си проблеми, които се оказаха общи, касаещи  стопанисването на плажните ивици, местните данъци, закъснението по отношение усвояване на европейските средства в някои общини и невъзможността в  други да участват във всички програмни процеси, поради направената нова, съгласно закона, категоризация, за какъвто случай сподели зам. кмета на Руен, Иб Мустафа – Община Руен може да кандидатства  само по проекти, касаещи развитие на селското стопанство.
В края на срещата всички се обединиха около идеята  – Областният управител да  определи «Ден на Кмета» и да провеждат срещи по конкретни теми. Друго тяхни предложения, които срещнаха разбиране от страна на г-н Маринов бяха – при всяко посещение на Министър в региона,  Областният управител да уговаря  време за среща на министъра с кметовете. Кметът на Малко Търново предложи на г-н Маринов «Срещи на място», за да се запознава с проблемите им, защото «отблизо нещата са по-реални».
 
По втора точка от дневния ред г-жа Мария Лазарова, мениджър на кампанията на БТВ Медия Груп  „Да изчистим България”, след като благодари на кметовете за приноса им за отличното представяне на цялата област в почистването през май, запозна присъстващите с предстоящите  летни кампании по почистване на Стара планина през юли  и Черноморското крайбрежие през август.
 

Добавено : сряда, 26 юни 2013 00:00 горе назад 2353