Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

Днес, 15 май 2013 година, в сградата на Областна администрация Бургас се проведе Редовно заседание на ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ под председателството на заместник областния управител Атанас Терзиев. Участие в заседанието от Областна администрация взеха още г-жа Севдалина Турманова, заместник областен управител, г-жа Милена Лакова, главен секретар, както и членовете на ОСС.

В първа точка от дневния ред на заседанието бе включена презентация от Генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, доц. д-р Георги Корчев на тема „Оперативни системи за ранно предупреждение на опасни явления от хидрометеорологичен произход и използване на резултатите им за вземане на управленчески решения“.

Доц. Корчев сподели, че Бургас е първият град, от който започва мултимедийната си презентация и запозна членовете на ОСС, представителите на държавните институциите и общинските администрации с възможностите, които Системите за ранни предупреждения за опасни и особено опасни явления, разработки на НИМХ към БАН за нуждите на институциите, могат да предоставят чрез секторни анализи или модели в конкретни области. Такива например са замърсяването на въздуха от промишлени източници, състоянието на трансграничните реки, влиянието на ураганите, на ветровите вълни върху крайбрежните разливи и др.

Използвайки предоставената информация институциите ще бъдат в състояние своевременно да вземат правилните управленски решения за справяне с кризисните бедствени ситуации.

Добавено : сряда, 15 май 2013 00:00 горе назад 2309