Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Стратегии и планове

 • Цели на администрацията за 2023 г

  петък, 21 април 2023 15:27 | петък

  Цели на администрацията за 2023 г [pdf]
 • Цели на администрацията за 2022 г.

  петък, 19 август 2022 14:49 | петък

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                     СТОЙКО ТАНКОВ Областен управител на област Бургас Цели на администрацията за 2022 г.   Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас   1 2 3 4…
 • Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас 2021 - 2030

  петък, 11 февруари 2022 16:05 | петък

  Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас  2021 - 2030 [pdf]
 • Цели на администрацията за 2021 г.

  четвъртък, 19 август 2021 14:46 | четвъртък

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                     ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ Областен управител на област Бургас Цели на администрацията за 2021 г.   Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас   1 2 3 4…
 • Цели на администрацията за 2020 г.

  петък, 31 януари 2020 14:43 | петък

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                     ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ Областен управител на област Бургас Цели на администрацията за 2020 г.   Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас   1 2 3 4…
 • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021-2030

  четвъртък, 30 януари 2020 16:45 | четвъртък

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023  КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021-2030[pdf]
 • Целите на администрацията за 2019 година

  сряда, 06 февруари 2019 17:11 | сряда

  Целите на администрацията за 2019 година може да изтеглите ТУК
 • Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Бургас /2018-2020/

  четвъртък, 13 декември 2018 10:39 | четвъртък

  Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Бургас /2018-2020/[pdf]
 • Анализ на напредъка по изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г.

  сряда, 13 юни 2018 10:47 | сряда

  Анализ на напредъка по изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г. [pdf]
 • Цели на администрацията за 2018 г.

  петък, 23 март 2018 15:13 | петък

  Целите на администрацията за 2018 година може да изтеглите ТУК

 1 2 3 4