Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-10-153/02.10.2018г

  вторник, 02 октомври 2018 14:54 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                         извлечение З А П О В Е Д   № РД – 10 – 153 Бургас,02.10.2018год.…
 • РД-09-37/27.09.2018г

  четвъртък, 27 септември 2018 13:56 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                             Извлечение З А П О В Е Д   №РД – 09–37           Бургас,…
 • РД-09-35/21.09.2018г

  четвъртък, 27 септември 2018 09:43 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-35   Бургас 21.09.2018 год.         …
 • РД-12-31/20.09.2018г

  четвъртък, 20 септември 2018 14:32 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д             № РД-12-31   Бургас,20.09.2018г.                В Областна…
 • РД-10-134/08.08.2018г

  петък, 10 август 2018 09:39 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД – 10 - 134 Бургас,08. 08. 2018…
 • РД-10-132/06.08.2018г

  петък, 10 август 2018 09:36 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   извлечение      № РД – 10 - 132…
 • РД-10-128/02.08.2018г

  четвъртък, 09 август 2018 15:29 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-10-128   Бургас 02. 08. 2018 год.…
 • РД-10-130/03.08.2018г

  петък, 03 август 2018 13:27 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД -10-130 Бургас,  03.08.2018 год. На основание чл.…
 • РД-09-23/21.05.2018г

  сряда, 30 май 2018 13:30 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-23/21.05.2018 г. Бургас     В Областна…
 • РД-12-15/22.04.2018г

  петък, 25 май 2018 16:43 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС       З А П О В Е Д   № РД -12-15      Бургас, 22.05…

‹‹   4 5 6 7 8 9 10   ››