Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-12-25/18.12.2020г.

  петък, 18 декември 2020 13:23 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д    извлечение         № РД-12-25         Бургас, 18.12. 2020 г.…
 • РД-10-221/04.12.2020г.

  понеделник, 07 декември 2020 10:49 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС        З А П О В Е Д   № РД -10-221 Бургас, 04.12.2020год. Във връзка с…
 • РД-10-213/30.10.2020г.

  петък, 30 октомври 2020 14:19 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д         № РД-10-213           Бургас,  30.10.2020  год. Във връзка…
 • РД-10-202/21.10.2020г.

  сряда, 21 октомври 2020 12:16 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д            № РД-10-202 Бургас, 20.10.2020 год.        На…
 • РД-09-140/09.10.2020г.

  понеделник, 12 октомври 2020 09:56 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-140   Бургас, 09.10.2020 год.           …
 • РД-10-192/02.10.2020 г. относно утвърждаване състава на Областния съвет за развитие на област Бургас

  четвъртък, 08 октомври 2020 09:49 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД-10-192 Бургас, 02.10.2020 год.       На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗРР, решенията от заседания на общинските съвети, с които са…
 • РД-12-21/28.09.2020г.

  понеделник, 28 септември 2020 15:18 | понеделник

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД-12-21 Бургас, 28.09.2020 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.За, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС е проведен електронен…
 • РД-12-20/16.09.2020г.

  петък, 18 септември 2020 16:04 | петък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД-12-20 Бургас, 16.09.2020 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.За, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1, във връзка с чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.7 от ЗДДС е…
 • РД-12-19/09.09.2020г.

  сряда, 09 септември 2020 09:53 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-12-19   Бургас,09.09.2020 год.     На основание…
 • РД-12-18/09.09.2020г.

  сряда, 09 септември 2020 09:52 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-12-18   Бургас,09.09.2020  год.     На…

‹‹   3 4 5 6 7 8 9   ››