Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-10-193/29.11.2018г

  четвъртък, 29 ноември 2018 15:23 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС        З А П О В Е Д   № РД – 10 – 193   Бургас,…
 • РД-09-44/16.11.2018г

  петък, 16 ноември 2018 16:52 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                           И З В Л Е Ч Е Н И Е     З А П О В…
 • РД-09-43/16.11.2018г

  петък, 16 ноември 2018 16:50 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                         И з в л е ч е н и е   З А П О В…
 • РД-09-42/16.11.2018г

  петък, 16 ноември 2018 09:30 | петък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                       п р е п и с   З А П О В Е Д     №…
 • РД-10-174/02.11.2018г

  петък, 02 ноември 2018 12:39 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   извлечение   З А П О В Е Д   № РД-10-174   Бургас 02.11.2018 год.  …
 • РД-10-172/31.10.2018г

  четвъртък, 01 ноември 2018 16:39 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-10-172   Бургас 31. 10. 2018год.  …
 • РД-09-40/31.10.2018г

  четвъртък, 01 ноември 2018 09:25 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                       П Р Е П И С                                                                                                                                   З А П О В Е Д   № РД-09-40…
 • РД-09-39/29.10.2018г

  РД-09-39/29.10.2018г

  четвъртък, 01 ноември 2018 09:21 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                          Препис З А П О В Е Д   № РД-09-39 Бургас , 29.10.2018 год.  …
 • РД-10-164/18.10.2018г

  четвъртък, 18 октомври 2018 13:22 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                    извлечение З А П О В Е Д                                               № РД -10-164 Бургас,18.10.2018 год. На основание…
 • РД-10-154/02.10.2018г

  четвъртък, 04 октомври 2018 10:48 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                   извлечение З А П О В Е Д                                                                                             № РД – 10 - 154                            …

‹‹   3 4 5 6 7 8 9   ››