Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-12-02/31.01.2019г

  понеделник, 04 февруари 2019 13:53 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д             № РД-12-2   Бургас,31.01.2019г.                В Областна…
 • РД-12-01/28.01.2019г

  вторник, 29 януари 2019 16:26 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д             № РД-12-1   Бургас,28.01.2019г.                В Областна…
 • Заповед № РД-09-3 от 17.01.2019 г.

  петък, 18 януари 2019 14:51 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-09-3   Бургас, 17.01.2019 г.                В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-193/29.11.2018г. на Областния управител на Област Бургас за учредяване…
 • РД-09-53/21.12.2018г

  четвъртък, 27 декември 2018 12:36 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                       П Р Е П И С                                                                                                                                   З А П О В Е Д   № РД-09-53/…
 • З А П О В Е Д № РД-10-212/19.12.2018

  четвъртък, 20 декември 2018 13:25 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД-10-212   Бургас 19.12.2018 год.                     На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на ЗРР и писмо с изх. №…
 • З А П О В Е Д № РД -10-207

  вторник, 18 декември 2018 11:41 | вторник

                                                                                          …
 • З А П О В Е Д № РД -10-206

  вторник, 18 декември 2018 11:32 | вторник

            З А П О В Е Д              № РД -10-206   Бургас, 18.12.2018год.   На основание основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната…
 • РД-09-51/07.12.2018г

  петък, 07 декември 2018 14:13 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД – 09 - 51 Бургас, 07.12.2018…
 • РД-09-50/30.11.2018г

  понеделник, 03 декември 2018 11:49 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-50   Бургас 30.11.2018 год.         …
 • РД-10-193/29.11.2018г

  четвъртък, 29 ноември 2018 15:23 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС        З А П О В Е Д   № РД – 10 – 193   Бургас,…

‹‹   2 3 4 5 6 7 8   ››