Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-10-55/18.03.2021г.

  петък, 19 март 2021 15:33 | петък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД 10-55 град Бургас, 18.03.2021 год. На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.За, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.42, ал.1,…
 • РД-10-54/18.03.2021г.

  петък, 19 март 2021 14:21 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                     …
 • РД-10-41/02.03.2021г.

  четвъртък, 18 март 2021 12:33 | четвъртък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД-10-41 Бургас, 02.03.2021 год На основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.4, ал.5 , чл.6, чл.10, чл.11 ал.2, чл.23 , ал.1 от Наредба за организацията и реда…
 • РД-10-44/04.03.2021г.

  вторник, 16 март 2021 14:52 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД  - 10 - 44   Бургас…
 • РД-10-27/16.02.2021г.

  четвъртък, 18 февруари 2021 09:32 | четвъртък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД 10-27 град Бургас, 16.02.2021 год. На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.За, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.42, ал.1,…
 • РД-10-26/15.02.2021г.

  вторник, 16 февруари 2021 09:29 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                     З А П О В Е Д             № РД-10-26     Бургас 15.02.2021год.  …
 • РД-12-1/19.01.2021г.

  сряда, 20 януари 2021 11:19 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                    Извлечение   З А П О В Е Д                                                          № РД – 12-1…
 • РД-09-3/08.01.2021г.

  понеделник, 11 януари 2021 12:53 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д       № РД – 09-3      Бургас,…
 • РД-09-1/05.01.2021г.

  сряда, 06 януари 2021 11:26 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                З А П О В Е Д       извлечение             № РД – 09 – 1    …
 • РД-09-148/21.12.2020г.

  понеделник, 21 декември 2020 15:46 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-148   Бургас,21.12.2020 год.                  …

‹‹   2 3 4 5 6 7 8   ››