Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-12-13/09.04.2021г.

  петък, 09 април 2021 15:50 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                                     Извлечение З А П О В Е Д   № РД-12-13   Бургас,09.04.2021год.    …
 • РД-12-11/06.04.2021г.

  вторник, 06 април 2021 16:30 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                                    извлечение  З А П О В Е Д                №…
 • РД-12-9/06.04.2021г.

  вторник, 06 април 2021 15:55 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-12-9   Бургас,06.04.2021 год.   На основание…
 • РД-09-12/30.03.2021г.

  вторник, 30 март 2021 16:07 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД – 09-12                                            Бургас,30.03.2021 г.             …
 • РД-10-61/22.03.2021г.

  петък, 26 март 2021 10:27 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д № РД 10-61 град Бургас,22.03.2021 год.      …
 • РД-10-58/22.03.2021г.

  четвъртък, 25 март 2021 19:09 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                     …
 • РД-10-57/22.03.2021г.

  четвъртък, 25 март 2021 19:06 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                    …
 • РД-10-60/22.03.2021г.

  четвъртък, 25 март 2021 11:43 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                     № РД-10-60   град Бургас,22.03.2021 год.  …
 • РД-10-56/19.03.2021г.

  понеделник, 22 март 2021 10:48 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                     …
 • РД-10-55/18.03.2021г.

  петък, 19 март 2021 15:33 | петък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД 10-55 град Бургас, 18.03.2021 год. На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.За, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.42, ал.1,…

‹‹   1 2 3 4 5 6 7   ››