Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-09-135/07.08.2020г.

  понеделник, 10 август 2020 11:58 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                   № РД-09-135                                              Бургас,07.08.2020г.    …
 • РД-10-143/31.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:36 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               № РД – 10 - 143 Бургас, 31.…
 • РД-10-142/31.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:34 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д            № РД – 10 – 142 Бургас, 31.…
 • РД-10-139/27.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:30 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД – 10 - 139   Бургас 27.…
 • РД-10-138/27.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:27 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д         № РД – 10 - 138   Бургас,…
 • РД-10-145/04.08.2020г.

  вторник, 04 август 2020 15:35 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС З А П О В Е Д   № РД – 10 - 145   Бургас, 04. 08.…
 • РД-09-133/30.07.2020г.

  четвъртък, 30 юли 2020 16:15 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС      З А П О В Е Д                                                          Извлечение                    № РД-09-133          Бургас, 30.07.2020…
 • Заповед РД-12-16/30.07.2020 за определяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

  четвъртък, 30 юли 2020 11:20 | четвъртък

                       З А П О В Е Д                         № РД-12-16   Бургас 30.07.2020 год.              Във връзка с писмо (изх. № ЖИ -25110 / 15.07.2020 г., наш вх. № 55-00-7(1) / 17.07.2020 г.) на Генералния директор…
 • РД-09-132/24.07.2020г.

  понеделник, 27 юли 2020 15:23 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д         № РД-09-132   Бургас 24.07.2020 год.  …
 • РД-09-126/23.06.2020г.

  сряда, 24 юни 2020 11:16 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д       № РД-09-126   Бургас 23.06.2020 год.  …

‹‹   1 2 3 4 5 6 7   ››