Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-10-116/05.07.2019

  петък, 05 юли 2019 18:08 | петък

  Тестът на Заповедта вижта ТУК
 • РД-12-10/05.07.2019г

  петък, 05 юли 2019 14:02 | петък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               № РД-12-10   Бургас,05. 07. 2019 г.             …
 • РД-10-102/19.06.2019г

  сряда, 26 юни 2019 14:01 | сряда

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                 № РД-10-102 Бургас, 19. 06. 2019 год.…
 • РД-10-110/25.06.2019г

  вторник, 25 юни 2019 16:35 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                              ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д                                                  № РД-10-110   Бургас, 25.06.2019 год.…
 • РД-10-106/21.06.2019г

  понеделник, 24 юни 2019 09:25 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                     извлечение З А П О В Е Д   № РД -10-106 Бургас,21.06.2019год.   На основание…
 • РД-10-97/12.06.2019г

  петък, 14 юни 2019 11:51 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               № РД-10-97   Бургас 12. 06. 2019 год.…
 • РД-10-93/10.06.2019г

  петък, 14 юни 2019 11:44 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                 № РД-10-93   Бургас, 10. 06. 2019 год.…
 • РД-09-17/04.06.2019г

  вторник, 04 юни 2019 16:27 | вторник

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС       З А П О В Е Д                                                            № 09-17                                                  Бургас, 04.06. 2019г.…
 • РД-10-87/29.05.2019г

  петък, 31 май 2019 10:43 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   №РД-10-87/29.05.2019 год.          На основание чл.44, ал.2…
 • РД-10-86/29.05.2019г

  сряда, 29 май 2019 14:17 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС            З А П О В Е Д       извлечение   № РД-10-86                          Бургас, 29.05.2019г.   На…

‹‹   1 2 3 4 5 6 7   ››