Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-09-26/20.08.2019г

  сряда, 21 август 2019 13:08 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                                           № РД-09-26                                           Бургас,  20.08. 2019г.   С моя…
 • РД-09-25/26.07.2019г

  понеделник, 29 юли 2019 12:50 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                           З А П О В Е Д                                                   И З В Л Е Ч Е Н И Е…
 • РД-12-13/25.07.2019г

  четвъртък, 25 юли 2019 14:16 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                 Извлечение             № РД-12-13   Бургас,25.07. 2019 г.…
 • РД-12-12/25.07.2019г

  четвъртък, 25 юли 2019 14:12 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                                                            Извлечение             №РД-12-12   Бургас,25.07.2019 г.                В…
 • РД-12-11/09.07.2019г

  вторник, 09 юли 2019 10:07 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС        З А П О В Е Д                      № РД-12-11          Бургас,09.07.2019г.               …
 • РД-09-21/08.07.2019г

  понеделник, 08 юли 2019 16:55 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          З А П О В Е Д                         № РД-09-21          Бургас,…
 • РД-10-116/05.07.2019

  петък, 05 юли 2019 18:08 | петък

  Тестът на Заповедта вижта ТУК
 • РД-12-10/05.07.2019г

  петък, 05 юли 2019 14:02 | петък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               № РД-12-10   Бургас,05. 07. 2019 г.             …
 • РД-10-102/19.06.2019г

  сряда, 26 юни 2019 14:01 | сряда

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                 № РД-10-102 Бургас, 19. 06. 2019 год.…
 • РД-10-110/25.06.2019г

  вторник, 25 юни 2019 16:35 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                                              ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д                                                  № РД-10-110   Бургас, 25.06.2019 год.…

‹‹   1 2 3 4 5 6 7   ››