Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-10-74/15.04.2013 година

  вторник, 16 април 2013 00:00 | вторник

  ЗАПОВЕД  № РД – 10 – 74 Бургас, 15.04.2013 г.   На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане…
 • РД-10-69/05.04.2013 година

  сряда, 10 април 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПОВЕД   №  РД-10-69     Бургас, 05.04.2013 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-76/04.04.2013…
 • РД-09-28/03.04.2013 година

  сряда, 03 април 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д   № РД – 09 - 28 Бургас  03.04.2013 г.        В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5…
 • РД-12-6/28.03.2013 година

  вторник, 02 април 2013 00:00 | вторник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д   № РД-12-6 Бургас 28.03.2013г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-33/12.02.2013г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот –…
 • РД-10-50/14.03.2013 година

  петък, 22 март 2013 00:00 | петък

                                                                                                                                 ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ЗАПОВЕД   №  РД-10-50     Бургас, 14.03.2013 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и…
 • РД-10-51/14.03.2013 година

  сряда, 20 март 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   ЗАПОВЕД  № РД-10-51 Бургас, 14.03.2013 г.   На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид изразеното…
 • РД-12-4 / 12.02.2013 година

  четвъртък, 14 март 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д                                                                  …
 • РД-09-18/22.02.2013 година

  понеделник, 25 февруари 2013 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д  № РД – 09 - 18 Бургас  22.02.2013 г. В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед…
 • РД-09-17/ 22.02.2013

  понеделник, 25 февруари 2013 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д   № РД – 09 - 17 Бургас  22.02.2013 г.    В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, открит…
 • Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН Поземлен имот в с.Деветак, общ.Карнобат

  сряда, 13 февруари 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д  № РД-10-33 Бургас 12.02.2013г.       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната…

‹‹   22 23 24 25 26