Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-09-77/30.07.2013 година

  сряда, 25 септември 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д                                                           №  РД-09-77                                                     Бургас,   30.07. 2013 г.                        На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с ал.1 от Закона за администрацията,  съвместна Заповед №…
 • РД-10-190/09.09.2013 година

  сряда, 11 септември 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД-10-190 Бургас, 09.09.2013 г.   На основание чл. 16 aл. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за…
 • РД-09-08/07.08.2013 година

  петък, 09 август 2013 00:00 | петък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД – 09 - 08   Бургас, 07.08.2013 г.              В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/…
 • ПИСМО 91-94-34/30.07.2013 година

  сряда, 31 юли 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   № 91-94-34                                                                                                              30.07. 2013 г. ДО НИКОЛИНА ВАЛЕРИЕВА БЕКЯРСКА ЖК. „СЛАВЕЙКОВ”, БЛ. 33, ВХ. 8, ЕТ. 2, АП. 6 ГР. БУРГАС   ДО СТЕФАН ВАЛЕРИЕВ КОПРИНКОВ ЖК. „СЛАВЕЙКОВ”, БЛ. 11, ВХ. 1, ЕТ. 2 ГР. БУРГАС  …
 • РД-09-78/30.07.2013 година

  сряда, 31 юли 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-09-78 Бургас, 30.07.2013 г.                  В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост, за принудително изземване на ползването част от…
 • РД-09-76/26.07.2013 година

  събота, 27 юли 2013 00:00 | събота

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД-09-76   Бургас, 26.07.2013 г. В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-115/18.06.2013 г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • РД-10-144/24.07.2013 година

  петък, 26 юли 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-10-144   Бургас  24.07.2013г.       На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 във връзка с чл. 19, чл. 41, ал. 7 от Правилника…
 • РД-09-75/23.07.2013 година

  четвъртък, 25 юли 2013 00:00 | четвъртък

                                                                                                ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД-09-75   Бургас, 23.07.2013 г.              В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част…
 • РД-10-133/09.07.2013 година

  петък, 12 юли 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-10-133        Бургас, 09.07.2013 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за…
 • РД-10-131/28.06.2013 година

  понеделник, 01 юли 2013 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД   № РД-10-131 Бургас, 28.06.2013 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-133/03.06.2013 г.…

‹‹   17 18 19 20 21 22 23