Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-12-20/16.09.2020г.

  петък, 18 септември 2020 16:04 | петък

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД № РД-12-20 Бургас, 16.09.2020 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.За, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1, във връзка с чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.7 от ЗДДС е…
 • РД-12-19/09.09.2020г.

  сряда, 09 септември 2020 09:53 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-12-19   Бургас,09.09.2020 год.     На основание…
 • РД-12-18/09.09.2020г.

  сряда, 09 септември 2020 09:52 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-12-18   Бургас,09.09.2020  год.     На…
 • РД-12-17/18.08.2020г.

  сряда, 19 август 2020 14:16 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               №РД - 12 - 17   Бургас,18. 08.…
 • РД-10-153/18.08.2020г.

  вторник, 18 август 2020 12:51 | вторник

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗАПОВЕД №РД-10-153 град Бургас, 18.08.2020 год. На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.За, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.42, ал.1, вр. с…
 • РД-09-135/07.08.2020г.

  понеделник, 10 август 2020 11:58 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                                                   № РД-09-135                                              Бургас,07.08.2020г.    …
 • РД-10-143/31.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:36 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д               № РД – 10 - 143 Бургас, 31.…
 • РД-10-142/31.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:34 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д            № РД – 10 – 142 Бургас, 31.…
 • РД-10-139/27.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:30 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   № РД – 10 - 139   Бургас 27.…
 • РД-10-138/27.07.2020г.

  петък, 07 август 2020 11:27 | петък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д         № РД – 10 - 138   Бургас,…

  1 2 3 4 5   ››