Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

forum

Кампании

 


Заповеди

 • РД-09-31/12.09.2019г

  четвъртък, 12 септември 2019 16:11 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                          Препис!   З А П О В Е Д   № РД -09-31 Бургас,  12.09.2019 год.…
 • РД-09-30/12.09.2019г

  четвъртък, 12 септември 2019 16:09 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Препис!   З А П О В Е Д № РД -09-30 Бургас,  12.09.2019 год. С писмо…
 • РД-09-29/09.09.2019г

  понеделник, 09 септември 2019 15:51 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                              Препис!     З А П О В Е Д   № РД -09-29 Бургас,  09.09.2019…
 • РД-09-28/03.09.2019г

  вторник, 03 септември 2019 16:14 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                     ПРЕПИС З А П О В Е Д     №  РД-09-28 Бургас ,03.09.2019 год.…
 • РД-09-27/27.08.2019г

  вторник, 27 август 2019 16:41 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС    З А П О В Е Д      № РД-09-27                                           Бургас,27.08. 2019г.   С моя Заповед №…
 • РД-09-26/20.08.2019г

  сряда, 21 август 2019 13:08 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                                           № РД-09-26                                           Бургас,  20.08. 2019г.   С моя…
 • РД-09-25/26.07.2019г

  понеделник, 29 юли 2019 12:50 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                                                                                                           З А П О В Е Д                                                   И З В Л Е Ч Е Н И Е…
 • РД-12-13/25.07.2019г

  четвъртък, 25 юли 2019 14:16 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                 Извлечение             № РД-12-13   Бургас,25.07. 2019 г.…
 • РД-12-12/25.07.2019г

  четвъртък, 25 юли 2019 14:12 | четвъртък

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                                                                            Извлечение             №РД-12-12   Бургас,25.07.2019 г.                В…
 • РД-12-11/09.07.2019г

  вторник, 09 юли 2019 10:07 | вторник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС        З А П О В Е Д                      № РД-12-11          Бургас,09.07.2019г.               …

 1 2 3 4   ››