Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-09-126/23.06.2020г.

  сряда, 24 юни 2020 11:16 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д       № РД-09-126   Бургас 23.06.2020 год.  …
 • РД-12-13/08.06.2020г. спечелил търг

  понеделник, 08 юни 2020 16:26 | понеделник

  РД-12-13/08.06.2020г.[pdf]
 • РД-12-12/03.06.2020г.

  сряда, 03 юни 2020 13:55 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д   №РД – 12 - 12 Бургас,03. 06. 2020г.               …
 • РД-10-79/04.05.2020 за откриване на процедура по провеждане на търг за продажба на движими вещи

  петък, 08 май 2020 10:46 | петък

  Препис! З А П О В Е Д № РД-10-79 Бургас, 04.05.2020 год. На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи…
 • РД-10-56/06.04.2020 год. - Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи –частна държавна собственост

  петък, 10 април 2020 11:04 | петък

  ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!   З А П О В Е Д  № РД-10-56 Бургас, 06.04.2020 год. На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба…
 • РД-10-55/03.04.2020

  понеделник, 06 април 2020 10:24 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д                № РД-10-55    Бургас, 03.04.2020 год.       …
 • РД-10-54/03.04.2020

  понеделник, 06 април 2020 10:20 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС    З А П О В Е Д                 № РД-10-54                                               Бургас, 03.04. 2020 год.…
 • РД-09-22/25.02.2020

  понеделник, 02 март 2020 10:45 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д         № РД-09-22     Бургас 25.02.2020 год.  …
 • РД-09-1/06.01.2020

  сряда, 12 февруари 2020 13:39 | сряда

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д                        …
 • РД-09-4/15.01.2020

  понеделник, 20 януари 2020 09:25 | понеделник

  Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                     З А П О В Е Д                                              препис         № РД- 09-4  …

 1 2 3 4   ››