Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповеди

 • Заповед РД-313/16.04.2024 на Министерството на околната среда и водите

  сряда, 24 април 2024 15:21 | сряда

  Заповед РД-313/16.04.2024 [pdf]
 • На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 49, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/

  вторник, 17 октомври 2023 16:09 | вторник

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 49, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ [pdf]  Приложение 1 [docx]  Приложение 2 [docx]  Приложение 3 [docx]  Приложение 4 [docx]
 • РД-10-224/25.08.2022 - Обявяване на Ден на траур на 26.08.2022 г. в област Бургас

  четвъртък, 25 август 2022 12:14 | четвъртък

  З А П О В Е Д № РД-10-224 Бургас,25.08. 2022 год. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с цел отдаване на последна почит по повод трагичната смърт на двама от най-смелите полицаи на ОДМВР-Бургас, младши…
 • З А П О В Е Д № РД-09-14 Бургас, 17.05.2022 год.

  четвъртък, 19 май 2022 15:56 | четвъртък

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-14   Бургас,17.05.2022 год.                           Постъпило е искане с вх. № 26-00-605 /17.08.2021 год. от инж. Пламен Ефтимов, пълномощник…
 • Заповед № РД-09-9 от 28.03.2022 за ПУП ПП Бургас - Поморие

  понеделник, 28 март 2022 11:37 | понеделник

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-9   Бургас,28.03.2022 год.        Постъпило е искане с вх. № 26-00-604/17.08.2021 год. от инж. Пламен Ефтимов, пълномощник на Министерство…
 • ЗАПОВЕД № РД-09-35

  четвъртък, 16 декември 2021 09:25 | четвъртък

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     З А П О В Е Д   № РД-09-35   Бургас,16.12.2021 год.             Постъпило е искане с вх. № 26-00-867/06.12.2021 год. от инж. Пламен Ефтимов, пълномощник на Министерство…
 • Заповед за изземване № РД-09-33

  сряда, 01 декември 2021 14:35 | сряда

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                     З А П О В Е Д        ПРЕПИС   № РД-09-33   Бургас,30.11.2021 год.   С писмо изх.№ 26-00-745(1)/09.11.2021г. на областен управител на област Бургас е открито административно производство…
 • Заповед за изземване № РД-09-32

  сряда, 03 ноември 2021 16:42 | сряда

    РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС                    З А П О В Е Д      препис № РД-09-32   Бургас,01.11. 2021 год.   В Областна администрация Бургас с писмо с изх.№ 94-00-1649/10.09.2021г. е открито административно производство на…
 • Заповед РД-10-240/26.10.21 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки в Областна Администрация Бургас

  вторник, 26 октомври 2021 16:24 | вторник

  З А П О В Е Д № РД-10-240 Бургас,26.10.2021 год.   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с цел опазване здравето и живота на служителите и работниците в Областна администрация Бургас, както и на потребителите…
 • РД-10-189/20.08.21 г.

  петък, 20 август 2021 16:08 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-10-189   Бургас,20.08.2021 год.               На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и по повод изнесени данни за навлизане на превозни средства и АТВ машини на територията на морски…

 1 2 3 4   ››