Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД-09-36/17.04.2013 година

  четвъртък, 18 април 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-36   Бургас                   2013 год.     На свое заседание проведено на 28.03.2013 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-58/03.04.2013 год., по…
 • РД-09-35/16.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д № РД -09-35  Бургас,  16 април 2013 год.         На свое заседание, проведено на 27.03.2013 г., отразено в протокол № 18 , Общински съвет – Айтос  по т.  7 от дневния…
 • РД-09-34/15.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д  № РД – 09- 34 Бургас 15.04.2013 год.   На свое заседание проведено на 28 март 2013 г. и отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-62/08.04.2013 год.,…
 • РД-09-33/11.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД – 09 - 33   Бургас 11.04.2013 год.     На свое заседание, проведено на 29.03.2013 г., отразено в протокол №20, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 04.04.2013…
 • РД-09-32/14.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д  № РД – 09-32  Бургас 11.04.2013 год.     На свое заседание проведено на 21.03.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-51(1)/28.03.2013 год., по т.16 от…
 • РД-09-31/11.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д № РД – 09-31  Бургас  11.04.2013 год.     На свое заседание проведено на 21.03.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-51(1)/28.03.2013 год., по т.15 от…
 • РД-09-29/04.04.2013 година

  сряда, 17 април 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д  № РД – 09- 29  Бургас 04.04.2013 год.   На свое заседание проведено на 21 март 2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-51(1)/28.03.2013 год.,…
 • РД-09-30/10.04.2013 година

  четвъртък, 11 април 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-30   Бургас, 10.04.2013 год.   На свое заседание проведено на 28.03.2013 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-58/03.04.2013 год., по т.…
 • РД-09-26/28.03.2013 година

  четвъртък, 28 март 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д № РД– 09 - 26 Бургас  28 март 2013 год.       На свое заседание, проведено на 14.03.2013 г., отразено в протокол № 24 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под…
 • РД-09-24/21.03.2013 година

  петък, 22 март 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-24   Бургас 21.03.2013 год.     На свое заседание проведено на 26.02.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-43/07.03.2013 год., по…

‹‹   3 4 5 6 7