Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД - 09 - 54/11.06.2013 година

  сряда, 12 юни 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д  № РД - 09 - 54  Бургас,   11.06.2013 год.   На свое заседание проведено на 28.05.2013 г. и отразено в Протокол № 22, входиран в Областна администрация с вх.№ 61-00-96/04.06.2013 год., Общински съвет Царево,…
 • РД -09-53/10.06.2013 година

  сряда, 12 юни 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д № РД -09-53   Бургас , 10. 06. 2013 год.     На свое заседание, проведено на 22.05.2013 г., отразено в протокол № 18, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 03.06.2013 г.…
 • РД-09-51/04.06.2013 година

  сряда, 05 юни 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д  № РД – 09- 51 Бургас   04. 06. 2013 год.  На свое заседание проведено на 20 май 2013 г. и отразено в Протокол № 22, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-89/28.05.2013…
 • РД –09 -47/ 14.05. 2013 година

  сряда, 15 май 2013 00:00 | сряда

  На свое заседание, проведено на 24.04.2013 г., отразено в протокол № 25 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-76/30.04.2013 г., Общински съвет  Поморие,  по т.  50 от дневния ред е приел решение № 578, със следния…
 • РД-09-44/8.05.2013 година

  четвъртък, 09 май 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д                                                                  …
 • РД-09-45/8.05.2013 година

  четвъртък, 09 май 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-45   Бургас    08  май  2013 год.       На свое заседание проведено на 18.04.2013 г. и отразено в Протокол № 21, входиран в Областна администрация Бургас с…
 • РД-09-43/08.05.2013 година

  четвъртък, 09 май 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В      № РД -09-43              Бургас     08 май    2013 год.         На свое заседание, проведено на 27.03.2013 г., отразено в протокол № 18 , Общински съвет…
 • РД-09-39/18.04.2013 година

  петък, 19 април 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д     № РД -09-39         Бургас  18 април    2013 год.       На свое заседание, проведено на 05.04.2013 г., отразено в протокол № 20 , Общински съвет – Сунгурларе  по т. …
 • РД-09-38/17.04.2013 година

  четвъртък, 18 април 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е     № РД – 09 - 38   Бургас 17.04.2013 год.     На свое заседание, проведено на 29.03.2013 г., отразено в протокол №20, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 04.04.2013…
 • РД-09-37/17.04.2013 година

  четвъртък, 18 април 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-37   Бургас                   2013 год.     На свое заседание проведено на 05.04.2013 г. и отразено в Протокол № 14, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-64/10.04.2013 год., по…

‹‹   2 3 4 5 6 7