Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД-09-69/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД – 09 - 69   Бургас  12. 07. 2013 год.   На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013…
 • РД-09-68/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД – 09 - 68   Бургас 12.07.2013 год.     На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013 год.,…
 • РД-09-66/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д    № РД -09-66       Бургас  12    юли    2013 год.         На свое заседание, проведено на 20.06.2013 г., отразено в протокол № 21 , Общински съвет – Айтос …
 • РД-09-65/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д  № РД -09-65           Бургас  12    юли    2013 год.           На свое заседание, проведено на 20.06.2013 г., отразено в протокол № 21 , Общински съвет…
 • РД-09-64/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е   № РД -09-64    Бургас   12   юли    2013 год.         На свое заседание, проведено на 20.06.2013 г., отразено в протокол № 21 , Общински съвет – Айтос  по т.  3 от…
 • РД-09-67/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д       № РД -09-67      Бургас  12    юли    2013 год.     На свое заседание, проведено на 20.06.2013 г., отразено в протокол № 21 , Общински съвет – Айтос  по…
 • РД-09-60/4.07.2013 година

  петък, 05 юли 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   №  РД - 09 – 60   Бургас   4. 07. 2013 г. На свое заседание проведено на 28.05.2013 г. и отразено в Протокол № 22, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№…
 • РД-09-56/14.06.2013 година

  понеделник, 17 юни 2013 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д № РД -09-56 Бургас     14 юни     2013 год.         На свое заседание, проведено на 29.05.2013 г., отразено в протокол № 20, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 07.06.2013…
 • РД-09-57/14.06.2013 година

  понеделник, 17 юни 2013 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д  № РД – 09- 57   Бургас   14.06. 2013 год.         Със Заповед № РД-09-53/10.06.2013г. на Областен управител на област Бургас е върнато за ново разглеждане Решение,  гласувано по т.9 от…
 • РД-09-55/12.06.2013 година

  петък, 14 юни 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д  № РД - 09 - 55  Бургас,   12.06.2013 год.   На свое заседание проведено на 28 и 30.05.2013 г. и отразено в Протокол № 24, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-99/06.06.2013 год.,…

‹‹   1 2 3 4 5 6 7