Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД -09-85/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД -09-85           Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД -09-90/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д                                                    № РД -09-90                                           Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-91/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д                                                    № РД -09-91                                           Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-97/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д    № РД -09-97          Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД -09-94/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д№ РД -09-94           Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по…
 • РД -09-101/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д      № РД -09-101       Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД -09-100/18.09.2013 година

  четвъртък, 19 септември 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д      № РД -09-100       Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД-09-72/17.07.2013 година

  петък, 19 юли 2013 00:00 | петък

    З А П О В Е Д  № РД– 09 - 72 Бургас   17  юли 2013 год.    На свое заседание, проведено на 26.06.2013 г., отразено в протокол № 29 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под №…
 • РД-09-63/12.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД – 09 - 63   Бургас   12.07.2013 год.     На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013 год.,…
 • РД-09-71/15.07.2013 година

  вторник, 16 юли 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД-09-71   Бургас   15. 07. 2013 год.   На свое заседание проведено на 20 май 2013 г. и отразено в Протокол № 22, Общински съвет Приморско, е приел решение №313 със…

  1 2 3 4 5 6   ››