Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД -09-99/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д                                                    № РД -09-99                                           Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-98/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д    № РД -09-98             Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет…
 • РД -09-96/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д                                                    № РД -09-96                                           Бургас  18  септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-95/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

    З А П О В Е Д      № РД -09-95     Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД -09-93/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д  № РД -09-93              Бургас  18  септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет –…
 • РД -09-92/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д  № РД -09-92       Бургас  18  септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-86/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д  № РД -09-86           Бургас  18  септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец …
 • РД -09-87/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД -09-87      Бургас 18   септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т.  26…
 • РД -09-88/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д    № РД -09-88        Бургас   18 септември  2013 год.      На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т. …
 • РД -09-89/18.09.2013 година

  петък, 20 септември 2013 00:00 | петък

  ЗА П О В Е Д    № РД -09-89   Бургас  18  септември  2013 год.       На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т.  24 от…

  1 2 3 4 5   ››