Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оспорени актове

 • РД-09-37/15.08.2014 година

  понеделник, 18 август 2014 00:00 | понеделник

  З  А  П  О  В  Е  Д                                                                                                               № 09-37      Бургас,  15.08.  2014 г. На свое заседание, проведено на 04.08.2014 г., отразено в протокол № 41, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 06.08.2014 г., Общински…
 • РД-09-38/15.08.2014 година

  понеделник, 18 август 2014 00:00 | понеделник

  З  А  П  О  В  Е  Д                                                                  …
 • рд-09-20/12.05.2014 година

  сряда, 14 май 2014 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД -09-20        Бургас, 12. 05. 2014 год.       На свое заседание, проведено на 22.04.2014 г., отразен в протокол № 35, входиран в Областна администрация Бургас с рег.…
 • РД-09-19/12.05.2014 година

  вторник, 13 май 2014 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД-09-19   Бургас, 12.05.2014 год.   На свое заседание, проведено на 25.04.2014 г., отразено в протокол № 41, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-73/28.04.2014г., Общински съвет…
 • РД-09-18/15.04.2014 година

  сряда, 16 април 2014 00:00 | сряда

  РД-09-18/15.04.2014 година
 • РД-09-11/07.03.2014 година

  петък, 07 март 2014 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-09-11   Бургас   07.03. 2014 год.   На свое заседание, проведено на 13.02.2014 г., отразено в протокол № 28, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-23/1/21.02.2014г., Общински…
 • РД-09-7/25.02.2014 година

  сряда, 05 март 2014 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД-09-7   Бургас   25.02. 2014 год.   На свое заседание, проведено на 06.02.2014 г., отразено в протокол № 36, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-12/1/18.02.2014г., Общински…
 • РД -09-102/ 27.09.2013 година

  вторник, 29 октомври 2013 00:00 | вторник

  ЗАПОВЕД №РД-09-102 Бургас 27.09.2013 год. В Административен съд Бургас е депозирана Заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община…
 • РД -09-106/ 15.10.2013 година

  вторник, 15 октомври 2013 00:00 | вторник

  З А П О В Е Д     № РД -09-106   Бургас  15  октомври  2013 год.       На свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., отразено в протокол № 27 , Общински съвет – Бургас  по т.  8…
 • РД-09-104/02.10.2013 година

  четвъртък, 03 октомври 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-104   Бургас 02.10.2013 год.     На свое заседание проведено на 14.09.2013 г. и отразено в Протокол № 25, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-151(1)/19.09.2013 год., по…

 1 2 3 4   ››