Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщения

 • Уведомление АПК Обзор

  понеделник, 23 юли 2012 00:00 | понеделник

  Изх. № 26-00-364(1)/23.07.2012 г. ДО РАЛИ БИНЕВ ПЕНКОВ,В КАЧЕСТВОТО МУНА ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ”УЛ. „АБОБА” № 11, ЕТ. 5ГР. ОБЗОР С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата…
 • Отговор на ДМИТРИЙ ДОМАЕВ

  вторник, 17 юли 2012 00:00 | вторник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 26-00-318/04.06.2012 г. ДО ДМИТРИЙ ДОМАЕВУПРАВИТЕЛ НА „ЛИДИНГ” ЕООДУЛ. СПОРТНА 5 ГР. БУРГАС  Уважаеми господин ДОМАЕВ,  Предвид обстоятелството, че недвижим имот, представляващ част от поземлен имот № 307, с площ от 80 кв.м., разположен в съседство до сградата, собственост…
 • Отговор на молба на Виолета Накова

  четвъртък, 10 май 2012 00:00 | четвъртък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 94-00-330/04.05.2012 г. ДО ВИОЛЕТА КАМЕНОВА НАКОВА УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38, ЕТ. 2 ГР. БУРГАС ПК 8000 КОПИЕ ДО: ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26 8000 БУРГАС КОПИЕ ДО: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БУЛ.…
 • Отговор на молба на Стойка Велева

  четвъртък, 10 май 2012 00:00 | четвъртък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 94-00-338(5)/07.05.2012 г. ДО СТОЙКА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38 ГР. БУРГАС ПК 8000 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,    Във връзка с подадена от Вас молба с вх. № 94-00-338(2)/10.04.2012 г., с която сте поискала да Ви се издаде писмо,…
 • Отговор на молба на Атанас Атанасов

  петък, 08 януари 2010 00:00 | петък

  Р е п у б л и к а      Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС № 94АА-154/08.01.2010г. До Атанас Илиев Атанасов ж.к. „Зорница” блок № 14, ет.18, ап.106 гр.Бургас ул. „Заводска”№ 1 Район…

‹‹   42 43 44 45