Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщения

 • Писмо до „РИНГ П" ЕООД

  сряда, 14 ноември 2012 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  293 Kb] № 26-00-197(6)24.07.2012 г. ДО „РИНГ П" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ, 4000, РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН", БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ", ПОДЛЕЗ „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ", ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, ЕТ. 1 КОПИЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ГР. ЦАРЕВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖИЕВ, В…
 • ДО КОСТАДИН КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР КЕХАЙОВ

  понеделник, 29 октомври 2012 00:00 | понеделник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 91-94-35(1)28.09.2012 г. ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕХАЙОВ ЖК „ТРАКИЯ”, БЛ. № 93, ЕТ. 3, АП. 6ГР. ПЛОВДИВПК 4000 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото писмо Ви уведомявам, че сте в забава по отношение на дължимите от Вас…
 • Покана към "СИРИУС - 95" ООД

  понеделник, 08 октомври 2012 00:00 | понеделник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 531 Kb]№ 26-00-49311.09.2012 г. ДО"СИРИУС - 95" ООДГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС" № 8, П. К. 8230 КОПИЕ ДОРЕКТОРА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕНУНИВЕРСИТЕТ - ГР. СОФИЯБУЛ. "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" № 81756, ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, В Областна…
 • Покана към „КД” ЕООД

  петък, 17 август 2012 00:00 | петък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 104 Kb]№ 91-97-163/2/17.08.2012 г.ДО „КД” ЕООДУПРАВИТЕЛ СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВАУЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9ГР. БУРГАС Копие:СНЦ„Алтернативна енергия”Председател на УС - Андрей Магриотов ЕдревГр.БургасУл.”Цар Симеон І” №111, вх.3, ет.2 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНКОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕДРЕВ,Във връзка с продължаващо от…
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ С „КД” ЕООД

  вторник, 07 август 2012 00:00 | вторник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 1606 Kb]№ 91-97-16306.08.2012 г. ДО „КД” ЕООДУПРАВИТЕЛ СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВАУЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9ГР. БУРГАС Копие:СНЦ„Алтернативна енергия”Председател на УС - Андрей Магриотов ЕдревГр.БургасУл.”Цар Симеон І” №111, вх.3, ет.2 ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ С „КД” ЕООД, ЕИК…
 • Покана до „Анан” ЕООД,

  четвъртък, 02 август 2012 00:00 | четвъртък

  № 91-97-158(2)/02.08.2012 г. ДО„Анан” ЕООД,Управител Стоян Панайотов Димитровадрес: гр.Варна, район Младост,ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,  С писмо изх. № 91-97-158(1)/01.08. 2012 г., сте…
 • Уведомление до „Анан” ЕООД

  сряда, 01 август 2012 00:00 | сряда

  № 91-97-158(1)01.08.2012 г. ДО „Анан” ЕООД,Управител Стоян Панайотов Димитровадрес: гр.Варна, район Младост,ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов  Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,  С настоящото и на основание чл. 61, ал.…
 • Уведомление АПК Резово

  понеделник, 23 юли 2012 00:00 | понеделник

  Изх. № 26-00-418(1)/23.07.2012 г. ДО СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА,УПРАВИТЕЛ НА “КД” ЕООДУЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9ГР. БУРГАС С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация…
 • Уведомление АПК Обзор

  понеделник, 23 юли 2012 00:00 | понеделник

  Изх. № 26-00-364(1)/23.07.2012 г. ДО РАЛИ БИНЕВ ПЕНКОВ,В КАЧЕСТВОТО МУНА ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ”УЛ. „АБОБА” № 11, ЕТ. 5ГР. ОБЗОР С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата…
 • Отговор на ДМИТРИЙ ДОМАЕВ

  вторник, 17 юли 2012 00:00 | вторник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 26-00-318/04.06.2012 г. ДО ДМИТРИЙ ДОМАЕВУПРАВИТЕЛ НА „ЛИДИНГ” ЕООДУЛ. СПОРТНА 5 ГР. БУРГАС  Уважаеми господин ДОМАЕВ,  Предвид обстоятелството, че недвижим имот, представляващ част от поземлен имот № 307, с площ от 80 кв.м., разположен в съседство до сградата, собственост…

‹‹   37 38 39 40 41