Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурси за работа

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

  вторник, 05 юни 2012 00:00 | вторник

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. БУРГАС ИМЕ И ФАМИЛИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР Пламена Троева 94-00-401/29.05.2012 г. Марияна Арабаджиева…
 • СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

  вторник, 05 юни 2012 00:00 | вторник

  СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. БУРГАС ИМЕ И ФАМИЛИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. № ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ Катя Илиева 94-00-371/18.05.2012 г.…
 • Конкурс за длъжност: "Старши юрисконсулт "- по заместване.

  сряда, 30 май 2012 00:00 | сряда

  Длъжност: Старши юрисконсулт - по заместване Месторабота: Областна администрация гр. Бургас Дирекция: „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” Отдел: „Правно-нормативно обслужване” Описание на длъжността: Осъществяване на процесуално представителство на Областния управител и на Държавата; Подготвяне на проекти за административни…
 • Конкурс за избор на длъжност шофьор.

  понеделник, 28 май 2012 00:00 | понеделник

  Вакантна длъжност: ШофьорМесторабота: Областна администрация гр. БургасНазначаване: На трудово правоотношение по реда на ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.Основна месечна работна заплата: 290 лв.Изисквания за заемане на длъжността: - Средно образование;- Лицето да…
 • Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”

  четвъртък, 17 май 2012 00:00 | четвъртък

  №  31-00-13 15.05.2012 г.  На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-94 / 15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас  ОБЯВЯВА конкурс…
 • Крайно класиране

  сряда, 04 април 2012 00:00 | сряда

  Крайно класиране за позиция "Управител" в Областен информационен център - гр. БургасКрайно класиране
 • Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест

  петък, 16 март 2012 00:00 | петък

  Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност "Управител" в Областен информационен център - БургасТестът ще се състои на 26 март 2012 г., в заседателната зала на Община Бургас, от 13:00ч. Умоляваме допуснатите кандидати да се…
 • Документи за позицията управител в Областен информационен център – Бургас

  вторник, 06 март 2012 00:00 | вторник

  Още девет дни се приемат документи за позицията управител в Областен информационен център – БургасСлед девет дни изтича срокът, в който можете да кандидатствате за управител на Областен информационен център (ОИЦ) - Бургас. Пълна информация относно изискванията към кандидатите, сроковете…
 • Конкурс за избор на управител в Областен информационен център

  понеделник, 13 февруари 2012 00:00 | понеделник

  Нов конкурс за избор на управител в Областен информационен център – Бургас Днес, 13.02.2012 г., е публикувано обявление за конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) - Бургас. Пълна информация относно изискванията към кандидатите, сроковете и начина…
 • Конкурс за избор на длъжност шофьор.

  вторник, 22 ноември 2011 00:00 | вторник

  Вакантна длъжност: Шофьор Месторабота: Областна администрация гр. Бургас Назначаване: Трудово правоотношение по реда на ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.  

‹‹   12 13 14 15 16