Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Tъргове- Плажове

 • Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Черноморец”

  понеделник, 09 юли 2012 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-633/20.04.2010год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия…
 • Tърг за отдаване под наем на морски плаж „КРАЙМОРИЕ”

  сряда, 27 юни 2012 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-209/03.02.2011 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани…
 • Обява за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”

  понеделник, 18 юни 2012 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с…
 • Договори за отдаване на плажове

  вторник, 27 март 2012 00:00 | вторник

  Договор АлепуДоговор Бургас - централенДоговор ИраклиДоговор Крайморие - северДоговор Крайморие - югДоговор КраймориеДоговор Къмпинг ДелфинДоговор Обзор - детски лагериДоговор Поморие - почивни станцииДоговор Сарафово - югДоговор Устие на река ВелекаДоговор Царево попски
 • Търгове за отдаване под наем на морски плажове

  вторник, 13 март 2012 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на…
 • Малък плаж ЛОЗЕНЕЦ

  понеделник, 04 юли 2011 00:00 | понеделник

  ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ “МАЛЪК ПЛАЖ ЛОЗЕНЕЦ”, намиращ се в община царево, ОБЛАСТ БУРГАС [ pdf - 204KB ] [ doc - 292KB ]
 • Морски плажове ОБЗОР

  петък, 01 юли 2011 00:00 | петък

  Провеждане на 30.08.2011 г. на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове: 1. Морски плаж „ОБЗОР - ЮГ” 2. Морски плаж „ОБЗОР – ДЕТСКИ ЛАГЕРИ” [ pdf - 75KB ] [ doc - 49KB ]

  1 2