Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Профил на купувача - Обществени поръчки

 • „ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСТЕРИОРА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС”, УЛ."ЦАР ПЕТЪР"№1, КВ.5, ЦГЧ ГР. БУРГАС

  сряда, 27 март 2013 00:00 | сряда

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСТЕРИОРА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС”, УЛ."ЦАР ПЕТЪР"№1, КВ.5, ЦГЧ ГР. БУРГАС Документация       Публикация в АОП
 • Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.

  четвъртък, 21 март 2013 00:00 | четвъртък

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ: ”Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”  …
 • Покана

  петък, 08 юни 2012 00:00 | петък

  № 91-97-114 ДоНезависими оценители в България П О К А Н А Областен управител на област Бургас Ви кани да подадете оферта за извършване на обезценка на дълготрайните материални активи на Областна администрация Бургас, съгласно т. 16.24 на ДДС 20/…
 • СЪОБЩЕНИЕ

  събота, 17 септември 2011 00:00 | събота

  Република България ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ Областна администрация Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Проектиране на ограда…
 • Разрушаване на сгради

  петък, 09 септември 2011 00:00 | петък

  Република България ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д№ РД-10-208Бургас, 09.09. 2011 год."На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чл. 17, ал. 1, т. 2…
 • Отпечатване на избирателни бюлетини

  четвъртък, 01 септември 2011 00:00 | четвъртък

  Република България ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ   Предмет на поръчката: ”Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини…

‹‹   6 7 8 9