Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Профил на купувача - Обществени поръчки

 • Договор за доставка на газьол

  сряда, 01 октомври 2014 00:00 | сряда

  Договор за доставка на газьол
 • Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП

  сряда, 01 октомври 2014 00:00 | сряда

  Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП
 • Съобщение

  вторник, 15 юли 2014 00:00 | вторник

  Областна администрация Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране и сметоизвозване на битови отпадъци, снегопочистване и снегоизвозване, благоустройствено…
 • Публична покана за участие в процедура с предмет:

  понеделник, 14 юли 2014 00:00 | понеделник

  «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ:  ”АХЕЛОЙ”, „ЕВРОПА” (КЪМПИНГ ЕВРОПА”), „АТАНАСОВСКА КОСА” И „КРАЙМОРИЕ ЮГ”»документи и формуляри     линк АОП
 • Публична покана за участие в процедура с предмет:

  четвъртък, 03 юли 2014 00:00 | четвъртък

  «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ:  ”АХЕЛОЙ”, „ЕВРОПА” (КЪМПИНГ ЕВРОПА”), „АТАНАСОВСКА КОСА” И „КРАЙМОРИЕ ЮГ”»документи и формуляри      линк АОП
 • Публична покана за участие в процедура с предмет:

  вторник, 24 юни 2014 00:00 | вторник

  "ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ:  ”АХЕЛОЙ”, „ЕВРОПА” (КЪМПИНГ ЕВРОПА”), „АТАНАСОВСКА КОСА” И „КРАЙМОРИЕ ЮГ”"документи и формуляри        линк АОП
 • Съобщение

  понеделник, 23 юни 2014 00:00 | понеделник

         Областна администрация Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол за отопление за нуждите на Областна…
 • Обществена поръчка с предмет:

  петък, 13 юни 2014 00:00 | петък

  “СЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И СНЕГОИЗВОЗВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО И САНИТАРНО-ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГКПП МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ БУРГАС”документи и формуляри    линк АОП
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

  петък, 13 юни 2014 00:00 | петък

  ”Организиране и провеждане на обучения  на служители в Областна администрация Бургас по обособени позиции: 1. Изнесено обучение на тема „Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020”; 2. Обучение по английски език без откъсване от работното място;…
 • Доставка на газьол за отопление за нуждите на Областна администрация гр. Бургас през отоплителния сезон на 2014-2017 год., съответно за месеците: октомври, ноември, декември, януари, февруари, март и април, по заявка.

  понеделник, 14 април 2014 00:00 | понеделник

  Доставка на газьол за отопление за нуждите на Областна администрация гр. Бургас през отоплителния сезон на 2014-2017 год., съответно за месеците: октомври, ноември, декември, януари, февруари, март и април, по заявка.  документи и формуляри      линк АОП

‹‹   4 5 6 7 8 9