Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Наем

 • Търг за отдаване под наем на имот находящ се в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  понеделник, 17 декември 2012 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-269/15.12.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я В Я В А:  Провеждане на  пореден търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на бивша Почивна станция на БНБ, находяща се в гр. Обзор

  петък, 02 ноември 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-236/31.10.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Отдаване под наем на жилище в гр.Бургас

  вторник, 16 октомври 2012 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-228/15.10.2012  г. на Областен управител на област Бургас  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно…
 • Отдаване под наем в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  вторник, 09 октомври 2012 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед № РД-10-221/05.10.2012 г. на Областния управител    на област Бургас, О Б Я В Я В А:  Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на обект за обществено хранене в гр.Бургас

  сряда, 26 септември 2012 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-212/25.09.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на повторен търг с тайно наддаване…
 • Отдаване под наем в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  петък, 17 август 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-175/15.08.2012 г. на Областния управител    на област Бургас, О Б Я В Я В А : Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на 100 кв.м в с.Лозенец, за разполагане на преместваем обект

  петък, 06 юли 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАСНа основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-143/05.07.2012 г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване…
 • Търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене - бистро в Бургас

  сряда, 20 юни 2012 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-130/19.06.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…
 • Паркинг в ПИ

  петък, 08 юни 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-120/08.06.2012г. ОБЯВЯВА:  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - публична…
 • Търг за отдаване под наем на почивна станция в гр. Обзор

  петък, 18 май 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-96/16.05.2012 г.  О Б Я В Я В А :  1. Провеждане на търг с тайно наддаване…

‹‹   4 5 6 7 8