Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Наем

 • Търгове за отдаване под наем на морски плажове

  вторник, 13 март 2012 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на…
 • Търг за имот в с. Лозенец

  петък, 17 февруари 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-37/15.02.2012 г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Паркинг в ПИ

  вторник, 31 януари 2012 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-21/27.01.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…
 • Жилищен имот в к/с „Меден Рудник” бл.91

  понеделник, 09 януари 2012 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-282/20.12.2011г. О Б Я В Я В А : 1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем…
 • Апартамент в гр. Обзор

  сряда, 07 декември 2011 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-273/06.12.2011  г. на Областен управител на област Бургас О Б Я В Я В А :   1.Провеждане на търг с явно…
 • кафе - сладкарница

  сряда, 19 октомври 2011 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-231/17.10.2011г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване…

‹‹   4 5 6 7