Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Наем

 • Търг с тайно наддаване за отдаване под наем

  понеделник, 14 октомври 2013 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-219/11.10.2013 г.                                            О Б Я В Я В А :        …
 • Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

  вторник, 08 октомври 2013 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-208/02.10.2013  г. на Областния управител на област Бургас О Б Я В Я В А :                   1.…
 • Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект със стопанско предназначение - кафе - сладкарница

  сряда, 11 септември 2013 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС      На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областния управител Бургас № РД-10-190/09.09.2013 г.   О Б Я В Я В А :              1. Провеждане на…
 • Провеждане на пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем

  петък, 26 юли 2013 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС    На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-144/24.072013г. на Областния управител    на област Бургас,   О Б Я В Я В А :             Провеждане на  пореден търг с…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имот

  понеделник, 01 юли 2013 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-131/28.06.2013 г.                                            О Б Я В Я В А :        …
 • Провеждане на търг с явно наддаване

  сряда, 10 април 2013 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед № РД-10-69/05.04.2013 г. на Областния управител на област БургасО Б Я В Я В А :                   1.…
 • Провеждане на търг с явно наддаване

  петък, 22 март 2013 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-50/14.03.2013  г. на Областния управител на област Бургас                                            О Б Я В Я В А :  …
 • Търг за отдаване под наем на нежилищен имот в гр. Обзор

  сряда, 20 март 2013 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС         На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областния управител Бургас № РД-10-10-51/14.03.2013 г.                           …
 • Търг за отдаване под наем на магазин находящ се в гр.Бургас

  четвъртък, 20 декември 2012 00:00 | четвъртък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-274/19.12.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Търговски обект

  четвъртък, 20 декември 2012 00:00 | четвъртък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10 РД-10-272/18.12.2012 г.  О Б Я В Я В А :  1. Провеждане на трети търг с тайно…

‹‹   3 4 5 6 7 8