Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Продажби

 • Търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост

  понеделник, 14 юли 2014 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповеди на Областен управител на област Бургас: № РД-10-147/10.07.2014 г.; № РД-10-148/10.07.2014 г.; № РД-10-149/10.07.2014 г.    О Б Я В Я В…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот

  сряда, 02 април 2014 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 2 ЗДС във вр. с чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-69/28.03.2014г.   О Б Я В Я В…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване

  петък, 07 февруари 2014 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-28/06.02.2014г.   О Б Я В Я В А :     1. Провеждане на…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост

  петък, 12 юли 2013 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-133/09.07.2013г.   О Б Я В Я В А :     1.…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Деветак, община Карнобат

  сряда, 13 февруари 2013 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС     На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-33/12.02.2013г.  О Б Я В Я В А :   1. Провеждане на търг с тайно…
 • Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

  сряда, 06 февруари 2013 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6 и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна…
 • Провеждане на търг с явно наддаване

  понеделник, 14 януари 2013 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-7/11.01.2013 г. и Заповед № РД-10-8/11.01.2013 г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : Провеждане на 15.02.2013…
 • Продажба на имот

  петък, 02 ноември 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед № РД-10-240/01.11.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я…
 • Продажба на имот в с. Огнен

  сряда, 10 октомври 2012 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-222/05.10.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…
 • Продажба на имот в с. Драганци

  петък, 17 август 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-174/15.08.2012г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…

‹‹   1 2 3 4 5