Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продажби

 • Продажба на имот в с. Драганци

  петък, 17 август 2012 00:00 | петък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-174/15.08.2012г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на имот по КККР на с. Емона

  четвъртък, 26 юли 2012 00:00 | четвъртък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-159/26.07.2012 г.; № РД-10-160/26.07.2012 г.и № РД-10-161/26.07.2012 г.  О Б Я В Я В А : Провеждане на…
 • Продажба на имот в гр.Бургас, ул. “Славянска” №45

  понеделник, 02 юли 2012 00:00 | понеделник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед №РД-10-139/29.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я В…
 • Поземлен имот в гр. Карнобат

  сряда, 23 май 2012 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-105/21.05.2012г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на апартамент

  четвъртък, 15 март 2012 00:00 | четвъртък

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД-10-59/13.03.2012 г.; О Б Я В Я В А :  Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент…
 • Продажба на движими вещи

  вторник, 27 декември 2011 00:00 | вторник

  ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи -…
 • Продажба на апартамент

  вторник, 27 декември 2011 00:00 | вторник

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД- 10-288/22.12.2011 г.; О Б Я В Я В А :   Търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на имоти

  сряда, 21 декември 2011 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-281/20.12.2011г.; № РД-10-286/21.12.2011г.; № РД-10-285/21.12.2011г.; О Б Я В Я В А : 1. Търгове с тайно наддаване…
 • Поземлен имот в с. Атия

  сряда, 19 октомври 2011 00:00 | сряда

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-232/17.10.2011г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Търг с явно наддаване за апартамент в к/с „Меден Рудник”

  неделя, 16 октомври 2011 00:00 | неделя

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 49 от ЗДС във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС с оглед на жилищния характер на имота и…

‹‹   9 10 11 12