Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (архив)

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ
НА СЛУЖИТЕЛЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Севим Ахмедова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Милена Лакова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Силвия Иванова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Милена Петрова

Главен счетоводител

Подадена пред органа по назначаване

Калоян Стоев

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Дарина Стоянова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Дафинка Кръстева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Петко Коларов

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Мария Костадинова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Данка Белчева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Галина Георгиева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Радост Сребрева

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Пепа Барабанова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Магдалена Попова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Катя Пенева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Жечо Дяков

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Светозар Димитров

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Станимир Николов

Архивар

Подадена пред органа по назначаване

Зоя Николова

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Владева-Ванкова

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Нели Гергова

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Таня Ненова

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

Младен Златаров

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

Силвия Божинова

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

 Валери Георгиев

 Директор на дирекция

 Подадена пред органа по назначаване

 Катя Василева

 Началник-отдел

 Подадена пред органа по назначаване

Недялка Моллова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Величка Камалиева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Пламена Гьорчева

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Недялка Атанасова

Младши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Кристина Ангелкова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Радка Екидарова

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Биляна Желева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Светлозара Деведжиева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Елица Иванова

Старши експерт „ЧР”

Подадена пред органа по назначаване

Милена Стоянова-Николова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Димитър Христов

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Димитър Костов

Дежурен ОСС

Подадена пред органа по назначаване

Анета Динева

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

Лиляна Недялкова

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Маргарита Желева

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Елена Сарандалиева

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

Христина Димитрова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

 

горе назад