Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ
НА СЛУЖИТЕЛЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Валентин Люцканов

Главен секретар

Подадена пред  органа по назначаване

Нейка Новакова

Директор на дирекция

Подадена пред органа по назначаване

Милена Кирова-Маринова

Директор на дирекция

Подадена пред органа по назначаване

Зорница Копринкова-Георгиева

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Деяна Христова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Димитър Янев

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Ирена Петрова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Мариана Динева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Марина Дичева-Ал Хебри

Държавен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Тепавичарова

Държавен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Николина Кирова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Румяна Карчева

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Атанасова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Надежда Танева

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Анелия Радева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Татяна Цонкова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Станка Стоянова

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Христо Иванов

Главен експерт „ИС и КТ”

Подадена пред органа по назначаване

Мария Динева

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Пламена Троева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Борислава Йорданова

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

Янита Стоянова

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

Антоанета Иванова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Даниела Василева

Завеждащ регистратура по ЗЗКИ

Подадена пред органа по назначаване

Галина Трифонова

Технически сътрудник

Подадена пред органа по назначаване

Христо  Христов Стойлов

Дежурен ОСС

Подадена пред органа по назначаване

Христо Стойлов

Дежурен ОСС

Подадена пред органа по назначаване

Керанка Георгиева

Технически сътрудник

Подадена пред органа по назначаване

Валентин Косев

Главен счетоводител

Подадена пред органа по назначаване

Кристина Стамболийска-Желева

Специалист "Връзки с общественоста"

Подадена пред органа по назначаване

Мария Стоянова

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Михаил Стоянов

Шофьор и отговорник "КАК"

Подадена пред органа по назначаване

Росен Василев

Дежурен ОСС

Подадена пред органа по назначаване

Светла Кралева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Веселин Милчев

Дежурен ОСС

Подадена пред органа по назначаване

Радостина Кирязова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Ваня Денчева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Жанета Кюлюмова

Старши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Виолета Иванова Специалист Подадена пред органа по назначаване
 Боряна Русинова  Главен експерт Подадена пред органа по назначаване

горе назад