Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Текущи проекти


Договор Д-21-52 от 17.11.2016

Договор Д-21-50 от 17.11.2016


Договор Д-21-48 от 17.11.2016


Договор Д-21-33 от 15.08.2016


Договор Д-21-32 от 15.08.2016


Договор Д-21-31 от 15.08.2016

Договор Д-21-25 от 17.06.2016


Договор Д-21-12 от 08.04.2016


Договор Д-21-14 от 11.04.2016

Договор Д-21-15 от 11.04.2016

Договор Д-21-16 от 13.04.2016

Договор Д-21-20 от 11.08.2015


Договор Д-21-21 от 11.08.2015

Договор Д-21-22 от 20.08.2015

Проект: "Създаване и развитие на офис за технологичен трансфер - Бургас"

[pdf - 79KB]

Проект: "Създаване и функциониране на Областен информационен център Бургас"
[pdf - 83KB]

Проект: "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас"
[pdf - 84KB]


„Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)”

 

През 2017 г. Областна администрация Бургас стартира изпълнението на първия етап от почистването на канала “Езеро Вая – Черно море” в рамките на проект “Мерки за запазване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез”, реализиран по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.

За осигуряването на максимална проводимост на канала между езерото и морето е от изключителна важност да бъде изпълнен и вторият етап на предвидените СМР, който е предмет на втори проект - „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.

Водещ партньор – Областна администрация Енез

Партньор по проекта – Областна администрация Бургас

Продължителност на проекта – 24 месеца

Основната цел на проекта е намаляване на замърсяването и подобряване на хидравличните характеристики на канал Вая чрез почистване. Изпълнението на проекта ще сведе до минимум риска от наводнения, осигурявайки нормално оттичане на водите по дължината на целия канал и условия за регулярно почистване и поддържане на водния обект и прилежащите му площи.             

Специфични цели на проекта са намаляване на замърсяването в градовете и в районите на влажните зони в Черно и Егейско море чрез инвестиционни мерки, проучване на източниците на замърсяване, обмен на добри практики на ЕС за по-добро управление на отпадъците.


 

Проект „Селско- градски партньорства за насърчаване на регионалните икономики“  (RUMORE) по програма Интеррег Европа

Специфична цел 1.2. „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие“

Партньори: Регион Ломбардия, Италия; Портал за зелено образование Твенте, Холандия; Община Амстердам, Холандия; Регион Централна Македония, Гърция, Агенция за развитие на Източен Солун, Гърция; Агенция за регионална развитие Люнебург, Германия

Проектът е дългосрочен, ще се изпълнява на 2 фази, с обща продължителност 60 месеца.

Проектът цели подобряване на политиките в областта на регионалните стратегии за иновации чрез улесняване на сътрудничеството между градовете и селата.                     

По време на изпълнението на проекта ще бъде сформирана група от заинтересовани страни, които ще разработят методология и ще дадат препоръки за подобряване на областната стратегия , като политически инструмент за насърчаване на регионалните иновации. Дейностите по проекта включват създаване на мрежа от предприятия и производители на продукти със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност, създаване на високотехнологичен хъб в Бургас за изследвания и технологии, разработване на план за действие за подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас.

горе назад