Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Текущи проекти


Договор Д-21-52 от 17.11.2016

Договор Д-21-50 от 17.11.2016


Договор Д-21-48 от 17.11.2016


Договор Д-21-33 от 15.08.2016


Договор Д-21-32 от 15.08.2016


Договор Д-21-31 от 15.08.2016

Договор Д-21-25 от 17.06.2016


Договор Д-21-12 от 08.04.2016


Договор Д-21-14 от 11.04.2016

Договор Д-21-15 от 11.04.2016

Договор Д-21-16 от 13.04.2016

Договор Д-21-20 от 11.08.2015


Договор Д-21-21 от 11.08.2015

Договор Д-21-22 от 20.08.2015

Проект: "Създаване и развитие на офис за технологичен трансфер - Бургас"

[pdf - 79KB]

Проект: "Създаване и функциониране на Областен информационен център Бургас"
[pdf - 83KB]

Проект: "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас"
[pdf - 84KB]

Проект „Мерки за консервация и запазване на природното богатство на Бургас и Енез“  (MoreCare)  по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция

Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“

Партньор: Областна администрация Енез

Продължителност: 24 месеца

Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.

Целите на проекта включват: повишаване на техническия капацитет за проследяване качеството на водите на езеро Гала (чрез закупуване на специализирано оборудване); физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая чрез инвестиционни дейности; подобряване цялостния капацитет за опазване на околната среда/биоразнообразието в двете езера (чрез провеждане на паралелни структурирани анализи и изследвания на екологичните условия на водите, измерване на замърсители, формулиране на препоръки, обмен на добри практики и развитие на съвместен модел на екосистемни услуги).

 

Проект „Селско- градски партньорства за насърчаване на регионалните икономики“  (RUMORE) по програма Интеррег Европа

Специфична цел 1.2. „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие“

Партньори: Регион Ломбардия, Италия; Портал за зелено образование Твенте, Холандия; Община Амстердам, Холандия; Регион Централна Македония, Гърция, Агенция за развитие на Източен Солун, Гърция; Агенция за регионална развитие Люнебург, Германия

Проектът е дългосрочен, ще се изпълнява на 2 фази, с обща продължителност 60 месеца.

Проектът цели подобряване на политиките в областта на регионалните стратегии за иновации чрез улесняване на сътрудничеството между градовете и селата.                     

По време на изпълнението на проекта ще бъде сформирана група от заинтересовани страни, които ще разработят методология и ще дадат препоръки за подобряване на областната стратегия , като политически инструмент за насърчаване на регионалните иновации. Дейностите по проекта включват създаване на мрежа от предприятия и производители на продукти със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност, създаване на високотехнологичен хъб в Бургас за изследвания и технологии, разработване на план за действие за подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас.

горе назад pdf