Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Царево

За контакти

8260 гр. Царево
ул. "Хан Аспарух" № 36 
тел. +359 59055010
тел. +359 59052003
e-mail: tsarevo@dir.bg

website: www.tzarevo.net

Кмет: 
Марин Киров


Площ: 5132 ха
Население (към 15.07.2015 г): 9 511 д.
Гъстота на населението:
Средно годишни температури:
Населени места: 13

 

Местоположение
Община Царево заема югоизточната част на Р България . Намира се на 65 км. Южно от Бургас , на магистралния път Е-87 . На изток общината граничи с Черно море , на запад с Община Малко Търново, на юг с Р Турция , на север с Община Приморско.
Релеф
Специфичен поземлен ресурс , с който розполага Община Царево и се използва за реализиране на нейните туристически функции е плажната ивица . По протежение на морския бряг в общината са се оформили 16 плажни ивици с обща дължина 9184 м., а самия общински център - гр. Царево е разположен на 3 залива.
Води
През територията на общината преминава и най-голямата странджанска река - р.Велека , която в долното си течение (последните 10км) е плавателна.

 

Територията на общината е 5132 ха с население 9 511 жители.
Общинският център гр. Царево има население 6 378 жители.
Към 31.05.2015 г. икономически активните лица в общината наброяват 3 693. Регистрираните безработни са 279, а равнището на безработица - 7.55 %.

 

Населени места

Селищната мрежа на общината включва 13 селища, от които два града - гр. Царево и гр. Ахтопол и 11 села - с. Синеморец, с. Резово, с. Варвара, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Изгрев, с. Лозенец, с. Велика и с. Фазаново.


Промишленост
Икономическият облик на общината се определя от фирма "Пасат", чието многообразно производство от стъклопластмаси (яхти, лодки, водни пързалки, шейни, санитарно обурудване и др.) намират пазар по цяла Европа.
В гр. Царево е и първото и най-голяма пристанище на юг от гр. Бургас. Най-голямото му предимство е неговата близост до изхода на Босфора , а водата в акваторията е най-чистата по цялото краюбрежие. От 1995 год. пристанището е обявено за международно. Зимите тук са леки и е възможно целогодишно домуване на плавателни съдове . Това са фактори , които правят пристанището в гр.Царево особено предпочитано от яхтсмените.
Селско и Горско стопанство
На територията на общината действат три ТПК по една в гр. Царево , гр. Ахтопол и с. Бродилово , две държавни лесничейства- в гр. Царево и с. Кости , две потребителски кооперации - в гр. Царево и гр. Ахтопол , Автостопанство в гр. Царево и др.
Туризъм
С многообразието на забележителности от различен характер (природни ,исторически,архитектурни и др.) Община Царево се очертава като една от най-атрактивните общини в Бургаска област. Уникалното съчетание на море , планина и реки , екзотична растителност и многообразие на животински и растителни видове , ведно с традициите и автентичната Странджанска култура и обичаи , предоставят разнообразни възможности за развитие на туризъм - опознавателен , екотуризъм, яхттуризъм,,фото и хоби туризъм , ловен туризъм и др. 

 

Култура

Eдинствено в полите на Странджа, в с.Българи са запазени корените на уникални езически обичаи, слели се във времето с православните традиции - Нестинарските игри върху огън в чест на "Св.Св. Константин и Елена".

 

Община Царево е богата на паметници на културата , някои от които са с регионално и национално значение - античните "Ахтополска стена" и Гръцко училище в гр.Ахтопол, църквите "Св.Успение Богородично"- гр.Царево, "Св.Св. Кирил и Методий" в с. Кости , "Св. Пантелеймон" в с.Бродилово, останки от мегалитната култура на траките и др.

 

На територията на общината се намира най-старият резерват в страната "Силкосия" - обявен за такъв още през 1933 год. Тук се намира една от седемте влажни зони в страната , което е с континентално значение - комплекса "Ропотамо - Велека". През странджанското крайбрежие и Странджа преминава и "Via Pontika"-пролетния път на птиците от Северна Европа на Юг . Уникалната странджанска природа се опазва чрез мрежа от защитени територии , в т.ч. най-големият природен парк в страната - "Странджа" , осем резервата и редица природни забережителности и защитени местности , като "Попови скали" , "Силистар" , "Устието на р.Велека", "Дядо Вълчо" и др.


горе назад