Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Поморие

За контакти

8200 гр. Поморие 
ул. "Солна" № 5
тел. +359 59622004  
факс +359 59625236

website: www.pomorie.org

Кмет:
Иван Алексиев
e-mail: mayor@pomorie.orgПлощ: 413304 дка
Население (към 15.07.2015 г): 28 718 д.
Гъстота на населението:
Средно годишни температури:
Населени места: 17

 

Местоположение
Гр. Поморие е разположен на тесен скалист полуостров, вдаден 3,5км в Черно море, на 20 км от Бургас и на 18 км от Слънчев Бряг.
Релеф
В курорта Поморие морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт на изток и запад, защитен на север от Стара планина. Плажната ивица с площ от 18700 кв.м., дълга около 7 км. и с богат на желязо пясък опасва Поморийския залив. Плиткото и равно крайбрежно морско дъно, със слаб наклон, без рифове и студени морски течения е безопасно за къпане.
Води
Поморие разполага със следните водоизточници: кладенци - 9, дренажи - 22, язовири - 9.
Климат
Климатичните условия са изключително благоприятни: продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно), средната юлска температура на въздуха и водата е 23,6°С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. Средната есенна температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снега се задържа не повече от 5-7 дни.

  

Население и заетост

Населението е 28 718 души. Към края на май 2015 г. икономически активните лица са 12 097. Регистрирани са 471 безработни.
Към края на май 2015 г. равнището на безработица е 3,89 %.

 

Населени места
Общината включва общо 17 населени места, от които градове: Поморие, Каблешково и села: Ахелой, Александрово, Белодол, Бата, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Косовец, Козичино, Лъка, Медово, Порой, Страдин.
Транспорт
Гр. Поморие е на 8 км от летище Бургас. Разполага с 1 пристанище, 2 автогари, 1 ЖП гара за товарни превози. Пътната мрежа е с дължина 150,3 км, от които 11% са първокласни пътища.
Водоснабдяване
Дължината на водопроводната мрежа е 151км.
Съобщения
Общината разполага с 6 цифрови централи. Плътността на телефонизацията е 32%.

Структуроопределящ отрасъл е стопанският туризъм.
Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана - от любители рибари. Наред с традиционния поминък на местното население - лозарство, винарство, солодобив и риболов, туризмът и съпътстващите го дейности определят новото лице на икономиката на балнеолечебния, морски курорт Поморие.
Селско и горско стопанство
Селскостопанският фонд е 283 688 дка, а горския - 100 393 дка.
Туризъм
Категорично е доказано, че по качества поморийската лиманна лечебна кал, добивана от соленото езеро, се нарежда между най-добрите в света. В модерната санаториална база с успех целогодишно се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат; гинекологични, хирургически и травматични, кожни, периферни нервни, неспецифични заболявания на двигателните органи, сърдечно-съдови, чернодоробни и др.
Къмпинги - "Ахелой" и "Европа"
Селски и екотуризъм - с. Горица, с. Бата, с. Козичино, с. Гълъбец
Балнеотуризъм - гр. Поморие

 
 

Здравеопазване
На територията на общината действа 1 ДКЦ и една болница.
Култура
В град Поморие функционират 2 читалища- "Просвета" и "Светлина"; Общински музей и художествена галерия; Общински детски комплекс. В останалите населени места има още 11 читалища.

 

Град Поморие е основан през ІV в.пр.н.е. край соленото езеро, наричано още от древните траки "свещено", заради лечебните му свойства. В своята 25 вековна история Поморие (до 1934г. Анхиало) има бурна и превратна история - гръцка колония, "цивитас магна" - цветущ град в Римската империя, с право да сече свои монети; първостепенна крепост на Първата българска държава, ограбен и опожарен през 1366г. от савойския граф Амедей; главен доставчик на морска сол, вино и ракия на Отоманската империя.
Сред най-интересните исторически забележителности на Поморие са Античната куполна гробница от епохата на късното римско владичество по тези земи (ІІ-ІІІв.), действащият манастир "Св. Георги" - паметник на възрожденскатаархитектура, в който се съхраняват икони от ХVІІІ и ХІХ в., малката църква "Преображение Христово" от 1764г. и църквата "Св. Богородица", построена от най-добрия ученик на Кольо Фичето - Уста Генчо.

 

Поморийското езеро - защитена местност, свръхсолена лагуна с площ 1000 ха.
Блатно кокиче - защитена местност, площ 2,0 ха, разположена край с. Горица
Корията - природна забележителност, площ 20 ха, разположена край с. Гълъбец
"Стари поморийски къщи" - архитектурен резерват
Църква " Преображение господне"
Църква " Св. Богородица"


горе назад