Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 







Състав на съвета

 

 

Председател:                     
Областен управител на област с административен център гр. Бургас

 

 

Зам. Председател                  
Зам. Областен управител

 

Секретар                               

Главен секретар

 

Технически секретар          

гл. експерт в Дирекция "АКРРДС"

 

 

 

Членове:

 

 1. ОДМВР – Бургас
 2. ТД „ДАНС” - Бургас
 3. Митница Бургас
 4. ТД  НАП –  Бургас
 5. РИО – Бургас
 6. РЗИ     –  Бургас
 7. РЗОК– Бургас
 8. РД  „Социално подпомагане” – Бургас
 9. Омбудсман  Бургас
 10. Омбудсман  Средец
 11. БСУ
 12. Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”
 13. ТПП –  Бургас
 14. ТИК – Бургас
 15. Адвокатска колегия
 16. Асоциация "Бургаски детски и младежки парламент"
 17. Клуб – журналисти срещу корупцията - Бургас
 18. ОЗБГ - Организация за закрила на българските граждани

горе назад pdf