Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отчети

ОБОБЩЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ [docx]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2022 г.
        [pdf]


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2021 г.
        [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2020 г.
        [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2019 г.
        [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2016 г.
        [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2015 Г.

         [pdf]

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2014 Г.
          [pdf]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г.
         
[pdf]
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2013 ГОДИНА
         
[pdf]         
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2013 Г.
          [pdf]
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 г.

[ pdf - 332 KB ] [ doc - 152 KB]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2012 ГОДИНА

[ pdf - 2.69 MB ]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 г.

[ pdf - 138 KB ] [ doc - 140 KB]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2010 г.

[ pdf - 119 KB ] [ doc - 159 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2009 ГОДИНА

[ pdf - 371 KB ] [ doc - 335 KB ]

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.

[ pdf - 91 KB ] [ doc - 96 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ПРЕЗ 2005 .

[ pdf - 848 КВ] [ doc - 864 КВ]

 

горе назад