Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Комисия по заетост

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ОБЛАСТ БУРГАС

 

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния управител при провеждането на държавната политика по заетостта и определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация.

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Председател: Областен управител на област Бургас

Секретар: Директор на ДРСЗ, Бургас

Технически секретар:  гл. специалист АКРРДС в Областна администрация Бургас

 

Членовете на Постоянната комисия по заетост при Областния съвет за развитие

Мариана Димова – Община Айтос

Добромира Спасова - Община Бургас

Ваня Димитрова – Община Камено

Мария Генова – Община Карнобат

Гергана Димитрова – Община Малко Търново

Красимира Тодорова – Община Несебър

Мария Георгиева – Община Приморско

Антон Лалев – Община Поморие

Иб Мустафа Иб – Община Руен

Тодор Дамянов – Община Созопол

Георги Станилов – Община Средец

Антоанета Алексиева – Община Сунгурларе

Мария Конярова – Община Царево

Ангел Гугучков – Бюро по труда, Айтос

Живко Янакиев – Бюро по труда, Бургас

Станислава Петрова - Бюро по труда, Созопол

Ирена Момкова – Бюро по труда, Поморие

Добрин Стоянов – Бюро по труда, Руен

Антоанета Пенева – Бюро по труда, Карнобат

Видка Вълчева – Търговско-индустриална камара, Бургас

Тодор Демирков – Търговско-промишлена палата, Бургас

Иван Костадинов – СРС на КТ „Подкрепа”

Мария Сариева – РС на КНСБ, Бургас

Калина Казанджиева – ТСБ Югоизток

Виолета Илиева – РУО, Бургас

Снежана Атанасова - РДСП, Бургас

Павлин Васков – Областна инспекция по труда, Бургас

Соня Енилова – Бургаска регионална туристическа асоциация

Павел Тодоров – Бизнес център Бургас
Правилник на комисията по заетост

горе назад