Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Комисия по заетост

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ОБЛАСТ БУРГАС

 

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния управител при провеждането на държавната политика по заетостта и определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация.

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Състав на Постоянна комисия по заетост към областния съвет за развитие на област Бургас:

Председател: проф. д.н. Мария Нейкова –областен управител на област Бургас

Зам. председател: Владимир Крумов- зам.областен управител на област Бургас

Секретар: Татяна Николова – директор, Бюро по труда, Бургас

Технически секретар: Борислава Йорданова – гл. експерт “АКРРДС” в Областна администрация Бургас

 

Членове:

1.            Калоян Калоянов – Община Айтос

2.            Мая Казанджиева - Община Бургас

3.            Ваня Димитрова – Община Камено

4.            Мария Генова – Община Карнобат

5.            Гергана Димитрова – Община Малко Търново

6.            Константин Камчев – Община Несебър

7.            Савина Димова – Община Приморско

8.            Антон Лалев – Община Поморие

9.            Мехмед Хасан Хамид – Община Руен

10.         Тодор Дамянов – Община Созопол

11.         Мария Вълканова –  Община Средец

12.         Антоанета Алексиева – Община Сунгурларе

13.         Мария Конярова – Община Царево

14.         Ангел Гугучков – Бюро по труда, Айтос

15.         Станислава Петрова - Бюро по труда, Созопол

16.         Николай Буковинов – Бюро по труда, Поморие

17.         Айнур Ибрям Файк – Бюро по труда, Руен

18.         Антоанета Пенева – Бюро по труда, Карнобат

19.         Видка Вълчева – Търговско-индустриална камара, Бургас

20.         Тодор Демирков – Търговско-промишлена палата, Бургас

21.         Иван Костадинов – СРС на КТ „Подкрепа”

22.         Мария Каракадиева-Тодорова – РС на КНСБ, Бургас

23.         Дочка Камбурова – ТСБ Югоизток

24.         Христина Димитрова - РУО, Бургас

25.         Маринела Султанова - РДСП, Бургас

26.         Красимира Георгиева – Дирекция “Инспекция по труда” - Бургас

27.         Фани Семерджиева -  Бургаска регионална туристическа асоциация

28.         Павел Тодоров – Бизнес център БургасПравилник на комисията по заетост

горе назад