Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към областна администрация Бургас е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител на Област Бургас в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Бургаска област. Съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдружения на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работещи в областта на междуетническите отношения и демографско развитие.

 

Заповед за определяне на състава на ОССЕИВ [pdf

Правилник за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр.Бургас - [ pdf ]

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет - [ pdf ] [ doc ]

Протоколи от заседания

- Протокол № 1 - [ pdf ] [ doc ]

 

горе назад