Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Съвет по етнически и демографски въпроси

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към областна администрация Бургас е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител на Област Бургас в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Бургаска област. Съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдружения на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работещи в областта на междуетническите отношения и демографско развитие.

 

Председател: Вълчо Чолаков - Областен управител на Област Бургас

Зам. председател: Севдалина Турманова – Заместник областен управител

Секретар: Светла Кралева – Главен специалист  в областна администрация Бургас

 

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ

И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

 1. Мариана Димова - Община Айтос
 2. Магдалена Япаджиева - Община Бургас
 3. Анастасия Джумерска - Община Камено
 4. Мария Генова - Община Карнобат
 5. Тонка Стоева - Община Малко Търново
 6. Константин Камчев – Община Несебър
 7. Илия Джингов - Община Поморие
 8. Мария Георгиева – Община Приморско
 9. Иб Мустафа Иб - Община Руен
 10. Катя Стоянова - Община Созопол
 11. Георги Станилов - Община Средец
 12. Диана Гурева - Община Сунгурларе
 13. Златина Димитрова – Община Царево
 14. Тони Костова – РДСП, Бургас
 15. Виолета Илиева –РИО, Бургас;
 16. Тонка Атанасова – РИОСВ, Бургас
 17. Ваня Радева – началник на РДНСК, Бургас
 18. Пенка Кирилова – ДРСЗ, Бургас
 19. Георги Паздеров – РЗИ, Бургас
 20. Калоян Калоянов –ОД МВР, Бургас
 21. Виолета Казанджиева –ТСБ Югоизток
 22. Лидия Станкова - ОД "Земеделие"
 23. Ирина Иванова –КЗД
 24. Кольо Николов –Областен читалищен съвет, Бургас
 25. Виолета Радева – БЧК
 26. Даниела Йотова – РЕКИЦ „Читалища“
 27. Таня Новакова – Детски и младежки парламент, Бургас
 28. Павел Тодоров – Бизнес център Бургас
 29. Ирина Буланова – Информационен център за имигранти, Бургас
 30. Ана Буриева - Асоциация “Деметра”
 31. Ахмед Емин – Център за интеграция на малцинствени етноси и сдружение „РОМА” – 2004
 32. Велчо Михалев –Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
 33. Митко Доков – Областен ромски съюз


 

Правилник за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр.Бургас - [ pdf ]

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет - [ pdf ] [ doc ]

Протоколи от заседания

- Протокол № 1 - [ pdf ] [ doc ]

 

горе назад pdf