Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съвет по тристранно сътрудничество

 

СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с Кодекса на труда в частта му за тристранно сътрудничество и е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

СЪСТАВ НА СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател: Севдалина Турманова – заместник областен управител

Технически секретар: Светла Кралева – областна администрация Бургас

Членове:

1. Цанко Иванов - председател на Търговско – промишлена палата, Бургас

2. Видка Вълчева - зам. председател на Търговско – индустриална камара, Бургас

3. Пенка Кирилова - директор ДРСЗ – Бургас

4. Енчо Жеков - директор ТП на НОИ – Бургас

5. Павлин Васков - директор на Областна инспекция по труда, Бургас

6. Тони Костова - директор на РДСП, Бургас

7. Георги Паздеров - директор РЗИ, Бургас

8. Виолета Илиева - началник РИО, Бургас

9. Здравко Тошков - председател на КНСБ, Бургас

10. Иван Костадинов - председател на КТ „Подкрепа”, Бургас

 

Правила за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество към ОA Бургас - [ pdf ]

горе назад