Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Връзки

Държавни институции

 

Президент на Р. България

http://www.president.bg

Парламент на Р. България

http://www.parliament.bg

Правителство на Р. България

http://www.government.bg

Конституционен съд на Р. България

http://www.constcourt.bg/

Министерства на Р. България

Министерство на външните работи

http://www.mfa.government.bg

Министерство на вътрешните работи

http://www.mvr.bg

Министерство на отбраната

http://www.md.government.bg

Министерство на икономиката

http://www.mi.government.bg

Министерство на финансите

http://www.minfin.government.bg

Министерство на труда и соц. политика

http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg

Министерство на транспорта и съобщенията

http://www.mt.government.bg

Министерство на културата

http://www.mc.government.bg

Министерство на образованието и науката

http://www.minedu.government.bg

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg

Министерство на земеделието и горите

http://www.mzgar.government.bg

Министерство на околната среда и водите

http://www.moew.government.bg

Държавни регистри

Административен регистър

http://ar2.government.bg/ras

Регистър на обществените поръчки

http://www1.government.bg/rop

Областни администрации

Благоевград

http://www.bl.government.bg/

Варна

http://www.vn.government.bg/

Велико Търново

http://www.vt.government.bg/

Вдин

http://www.vidin.governmen.bg/

Враца

http://oblast.vratsa.bg/

Габрово

http://www.gb.government.bg/

Добрич

http://dobrich.government.bg/

Кърджали

http://www.kj.government.bg/

Кюстендил

http://www.kn.government.bg/

Ловеч

http://www.oblastlovech.org/

Монтана

http://oblastmontana.org/

Пазарджик

http://www.pz.government.bg

Перник

http://pernik.e-gov.bg

Плевен

http://www.pleven-oblast.bg/

Пловдив

http://www.pd.e-gov.bg/

Разград

http://www.rz.government.bg/

Русе

http://www.ruse.bg/

Силистра

http://www.ss.government.bg/

Сливен

http://www.sliven.government.bg/

Смолян

http://region-smolyan.org/

София-град

http://sfoblast.government.bg/

София област

http://sofoblast.government.bg/

Стара Загора

http://www.sz.government.bg/

Хасково

http://www.hs.government.bg/

Ямбол

http://yambol.government.bg/

Информация за Бургас

 

http://www.bourgas.org

 

http://www.bourgas.net

 

http://www.burgasguide.com

 

http://www.burgasinfo.com

 

http://www.burgas.start.bg

 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

www.kzd-nondiscrimination.com

горе назад