Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заместник oбластни управителиТОДОР ИВАНОВ

Зам. областен управител на област Бургас

Тодор Иванов е роден на 08.09.1978 г. в гр. Бургас. Завършил  е две магистратури – машинен инженер по специалността "Транспортна техника и технологии" и "Индустриален мениджмънт" във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в Техническия университет София. До встъпването му в длъжност заместник областен управител в Областна администрация Бургас е управляващ съдружник в известна архитектурна компания в Бургас, която управлява вече над 16 години.  Владее английски, немски, ползва руски и испански език.

 

Като заместник областен управител Тодор Иванов отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната, транспорта и съобщенията, информационните технологии, културата, енергетиката, физическото възпитание и спорта, околната среда. Осъществява общ контрол върху дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Тодор Иванов заема позицията на заместник областен управител от квотата на ПП „Има такъв народ“.


тел: 056 894 116
e-mail: todor.ivanov@bs.government.bg

ПЛАМЕН ЯНЕВ
Зам.областен управител на област Бургас

Пламен Янев е роден на 29.02.1980 г. в гр. Бургас. Завършил е магистратура „Застраховане“, има две бакалавърски степени „Застраховане и социални дейности“ и „Стопански и финансов контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. В града и в региона е познат като експерт с дългогодишен опит в международни и български компании във финансовия сектор. До момента е работил изцяло в частния сектор в сферата на финансовите услуги. Владее английски език.
 

Като заместник областен управител Пламен Янев отговаря за провеждането на държавната политика в областта на публичните финанси, социалната политика, образованието и науката, здравеопазването, икономиката и туризма, развитието на растениевъдството и животновъдството. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. Пламен Янев заема позицията на заместник областен управител от квотата на ПП „Продължаваме промяната“.


тел: 056 894 116
e-mail: plamen.yanev@bs.government.bg


  

 

горе назад pdf