Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заместник oбластни управителиМАРИЯ ЦЕНОВА
Зам. областен управител на област Бургас

Мария Ценова е родена на 24.02.1964 г. в гр. Бургас. Завършила е магистратура „Руска филология“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и магистратура „Английска филология“ в Бургаски свободен университет.

Мария Ценова има богат управленски опит. В периода 2001-2008 г. е била заместник областен управител. От 2008 до 2011 г. е заемала поста заместник-кмет на Община Царево. От 2018 до 2021 г. изпълнява длъжността заместник-директор на СУ „Н.Й.Вапцаров“ в гр. Царево. До назначаването й като заместник областен управител е преподавател по английски и руски език в същото училище. Владее английски и руски език.
 

Като заместник областен управител Мария Ценова отговаря за провеждането на държавната политика в областта на труда и социалната политика, образованието и науката, културата, здравеопазването, физическото възпитание и спорта, околната среда, опазването и използването на водите и земните недра. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

mariya.tsenova@bs.government.bg

 

 

 

тел: 056 894 116


ПЛАМЕН ЯНЕВ
Зам.областен управител на област Бургас

Пламен Янев е роден на 29.02.1980 г. в гр. Бургас. Завършил е магистратура „Застраховане“, има две бакалавърски степени „Застраховане и социални дейности“ и „Стопански и финансов контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. В града и в региона е познат като експерт с дългогодишен опит в международни и български компании във финансовия сектор. До момента е работил изцяло в частния сектор в сферата на финансовите услуги. Владее английски език.

Като заместник областен управител Пламен Янев отговаря за провеждането на държавната политика в областта на публичните финанси, отбраната, транспорта и съобщенията, както и в областта на информационните технологии, енергетиката, икономиката и туризма, развитието на растениевъдството и животновъдството. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.


тел: 056 894 116
e-mail: plamen.yanev@bs.government.bg


  

 

горе назад