Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Заместник oбластни управители


Севдалина Турманова

Заместник областен управител


Севдалина Турманова
е професор в университет „Проф.д-р А. Златаров” и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Притежава над 20- годишен трудов стаж във висшата образователна система. Участвала е в над 20 научно-изследователски проекти в сферата на икономиката, енергетика и туризма. Автор и съавтор е на редица научни публикации в международни списания, сборници и годишни издания. Нейни трудове са публикувани в списания в САЩ, Великобритания, Германия, Унгария. В периода 2012- 2013 год. е заместник областен управител на област Бургас. Владее руски и английски език. 

Ресори: Труд и социална политика, образование и наука, здравеопазване, култура, земеделие. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция " Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Бургас. 


адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Петър” 1
тел.: +359 056 894 116;
факс: +359 056 841 124;
e-mail: s.turmanova@bsregion.org

Приемно време: Сряда от 09:00 до 12:00 часа
Записване за приемни дни: Понеделник от 11:00 до 17:30 ч.

 Владимир Крумов

Заместник областен управител

Владимир Крумов е икономист по образование. Завършва „Мениджмънт на международния бизнес“ във Варненски свободен университет и магистратура по „Финансово управление в публичния сектор“ в Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр.Свищов.  Владее английски език.В периода 2014-2017г. е зам.областен управител на Бургаска област с ресор публични финанси,отбрана,транспорт,информационни технологии и съобщения,икономика,енергетика и туризъм, околна среда, опазване и използване на водите; физическо възпитание и спорт. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Бургас.

 

Ресори: Публични финанси; отбрана; транспорт; информационни технологии и съобщения; икономика, енергетика и туризъм; околна среда; опазване и използване на водите; физическо възпитание и спорт. Осъществява общ контрол върху дейността на Дирекция " Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Бургас. 

 
адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Петър” 1
тел.: +359 056 894 116;
факс: +359 056 841 124;
e-mail: v.krumov@bsregion.org

Приемно време: Вторник от 09 до 12 часа
Записване за приемни дни: Понелник от 11 до 17:30 ч.горе назад pdf