Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Икономика

Стопанска информация

Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:

 • Пристанищен комплекс - Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;
 • Летище Бургас, вкл. карго терминал;
 • Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;
 • Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;
 • Обширни складови площи - открити и в помещения - разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат;
 • Бургаска Свободна зона

 

Промишленост

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.

Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:

 • Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на промишленото производство;
 • Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;
 • Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
 • Текстилна промишленост - 2,4 %.

Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

 

Занаяти - традиционни продукти

 

 • Пластмасови опаковки;
 • Конфекция;
 • Сладкарски изделия;
 • Спално бельо;
 • Мебели.

 

горе назад