Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на лицата, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на служителите, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2018г.
Име и Фамилия Длъжност вид декларация Декларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ  Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 Декларация по чл.35 /1/ т.3 Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12 т13 т14
няма такива                  
                   
                   


Публичен регистър на служителите, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2019г.
Име и Фамилия Длъжност вид декларация Декларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ  Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 Декларация по чл.35 /1/ т.3 Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12 т13 т14
няма такива                  
                   
                   


Публичен регистър на служителите, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2020г.
Име и Фамилия Длъжност вид декларация Декларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ  Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 Декларация по чл.35 /1/ т.3 Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12 т13 т14
няма такива                  
                   
                   


Публичен регистър на служителите, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2021г.
Име и Фамилия Длъжност вид декларация Декларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ  Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 Декларация по чл.35 /1/ т.3 Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12 т13 т14
няма такива                  
                   
                   


Публичен регистър на служителите, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2022г.
Име и Фамилия Длъжност вид декларация Декларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ  Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14 Декларация по чл.35 /1/ т.3 Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12 т13 т14
няма такива                  
                   
                   горе назад