Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Областна комисия за безопасноста на движението по пътищата.

Годишен доклад за 2019[pdf]

График заседания 2020[pdf]

Заповед ОКБДП[pdf]

Протокол от 04.09.2020[pdf]

Система от мерки за предпазване на служителите[pdf]

Годишна областна план-програма за безопасност на движението по пътищата 2020г.[pdf]Годишна областна план-програма за безопасност на движението по пътищата 2021г. [pdf]


График на заседанията Oбластна комисия по безопасност на движението по пътищата област Бургас през 2021 г.  [pdf]

Заповед РД-10-233_17.12.20 за определяне състава на Комисията [pdf]

Протокол от 20.11.2020[pdf]


Правилник за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Област Бургас[pdf], Заповед[pdf

Областен годишен доклад по БДП за 2020 г.[pdf]

горе назад pdf