Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна комисия за безопасноста на движението по пътищата.

2023 г. Протокол от заседание - 2.[pdf]
2023 г. Протокол от заседание - 3.[pdf]

РД-10-241 [
pdf]
РД-10-240 [pdf]
Протокол от 11.11.2022 г..[pdf]
Протокол от 09.09.2022 г..[pdf]
РД-10-78 [pdf]
Годишен областен доклад за 2022 г..[pdf]
Годишна областна план-програма за 2023 г.[pdf]
Годишен доклад за 2019[pdf]


График заседания 2020[pdf]

Протокол от 04.09.2020[pdf]

Система от мерки за предпазване на служителите[pdf]

Годишна областна план-програма за безопасност на движението по пътищата 2020г.[pdf]Годишна областна план-програма за безопасност на движението по пътищата 2021г. [pdf]


Протокол от 20.11.2020[pdf]

Правилник за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Област Бургас[pdf], Заповед[pdf

Областен годишен доклад по БДП за 2020 г.[pdf]

График на заседанията Oбластна комисия по безопасност на движението по пътищата област Бургас през 2021 г.  [pdf]

Протокол от 19.03.2021г. [pdf]

Протокол от 18.06.2021г. [pdf]

Протокол от 03.09.2021г. [pdf]

Протокол от 12.11.2021г. [pdf]

Правила за дейността на ОКБДП [pdf]

Заповед на ДАБДП за утвърждаване на правилата [pdf]

Годишна областна план-програма за безопасност на движението по пътищата за 2022г. [pdf]

График на заседанията за 2022г. [pdf]

Заповед РД-10-217_27.09.21 за определяне състава на Комисията [pdf]

Допълнителна заповед към РД-10-217 [pdf]

Допълнителна заповед към РД-10-38 [pdf]

Покана за заседание на 18.03.2022 [pdf]

Заповед РД-10-67 [pdf]

Промяна на дата за заседание [pdf]

Заповед РД-10-74 [pdf]

Заповед РД-10-79 [pdf]

Заповед РД-10-145 [pdf]

Доклад 2021 [pdf]

Протокол от 24.03.2022 [pdf]

Протокол от 17.06.2022 [pdf]

Заповед РД-10-181 [pdf]

Заповед РД-10-186 [pdf]

Заповед РД-10-241 [pdf]

горе назад