Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Регистър на подадените декларации в Областна администрация Бургас по ЗПКОНПИ.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2018г.

                       

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

т14

1

10.05.2018г.

Мария Стоянова

Младши експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

2

11.05.2018г.

Деяна  Христова

Главен счетоводител

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

3

14.05.2018г.

Мария 
Динева

Главен юрисконсулт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

4

16.05.2018г.

Милена   Кирова-Маринова

Директор на д-я "АПОФУС"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

5

16.05.2018г.

Антоанета  Иванова

Старши юрисконсулт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

6

16.05.2018г.

Владимир  Бошнаков

Главен експерт "ОМП"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

7

18.05.2018г.

Янита Стоянова

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

8

18.05.2018г.

Нейка Новакова

Директор на д-я "АКРРДС"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

9

25.05.2018г.

Зорница  Василева

Специалист "Човешки ресурси"

встъпителна

 

да

 

 

 

 

 

10

30.05.2018г.

Станимир  Стойчев

Младши експерт

встъпителна

 

да

 

 

 

 

 

11

31.05.2018г.

Ваня 
Денчева

Главен специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

12

05.06.2018г.

Пламена  Апостолова

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

13

05.06.2018г.

Наталия Минкова

Старши юрисконсулт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

14

05.06.2018г.

Зорница Копринкова-Георгиева

Началник на отдел ''КАК"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

15

05.06.2018г.

Мария  Атанасова

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

16

05.06.2018г.

Мария  Тепавичарова

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

17

05.06.2018г.

Христо  Иванов

Главен експерт "Информационна сигурност и компютърни технологии"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

18

06.06.2018г.

Румяна  Карчева

Старши експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

19

06.06.2018г.

Анелия  Радева

Началник на отдел ''АФСД"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

20

06.06.2018г.

Дария Моновска

Старши специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

21

06.06.2018г.

Марина Дичева АлХебри

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

22

06.06.2018г.

Николинка  Кирова

Старши специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

23

06.06.2018г.

Вероника Велева - Николова

Старши специалист

встъпителна

 

да

 

 

 

 

 

24

06.06.2018г.

Светла  Кралева

Младши експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

25

06.06.2018г.

Димитър 
Янев

Старши специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

26

06.06.2018г.

Антония  Тенева

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

27

06.06.2018г.

Борислава  Орманова

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

28

06.06.2018г.

Даниела  Василева

Главен специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

29

06.06.2018г.

Керанка  Георгиева

Технически сътрудник

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

30

06.06.2018г.

Надежда  Танева

Младши експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

31

07.06.2018г.

Мариана Динева

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

32

07.06.2018г.

Михаил Стоянов

Старши специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

33

07.06.2018г.

Галина  Трифонова

Специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

34

08.06.2018г.

Виолета   Иванова

Специалист "Човешки ресурси"

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

35

08.06.2018г.

Димитрина  Димитрова

Старши специалист

встъпителна

да

да

 

 

 

 

 

36

08.06.2018г.

Боряна  Русинова-Габровлийска

Главен експерт

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

37

08.06.2018г.

Жанета  Кюлюмова

Старши специалист

ежегодна

 

да

 

 

 

 

 

38

24.08.2018г.

Пепа  Барабанова

Старши специалист

встъпителна

да

да

 

 

 

 

 

39

24.08.2018г.

Пепа  Барабанова

Старши специалист

при прекратяване на правоотношението

 

да

 

 

 

 

 

40

03.10.2018г.

Деница Бошнакова

Старши специалист

встъпителна

да

да

 

 

 

 

 

41

14.12.2018г.

Мария Атанасова

Главен експерт

при прекратяване на правоотношението

 

да

 

 

 

 

 

42

20.12.2018г.

Юлиана  Тодорова

Технически секретар

встъпителна

да

да

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2019г.
Рег. №
Дата на подаване
Име и Фамилия
Длъжност
вид декларация
Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ
Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14
Декларация по чл.35 /1/ т.3
Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12
т13
т14
1
18.01.2019г.
Станимир  Стойчев
Младши експерт
при прекратяване на правоотношението
 
да
 
 
 
 
 
2
06.02.2019г.
Владимир  Бошнаков
Главен експерт "ОМП"
при прекратяване на правоотношението
 
да
 
 
 
 
 
3
18.02.2019г.
Тина  Топалова
Главен специалист
встъпителна
да
да
 
 
 
 
 
4
25.02.2019г.
Владимир  Бошнаков
Старши специалист
встъпителна
да
да
 
 
 
 
 
5
07.05.2019г
Мариана Динева
Главен експерт
ежегодна
 
да
         
6
09.05.2019г
Христо Иванов
Главен експерт
ежегодна
 
да
         
7
09.05.2019г
Антоанета Иванова
Ст.юрисконсулт
ежегодна
 
да
         
8
09.05.2019г
Мария Динева
Гл.юрисконсулт
ежегодна
 
да
         
9
09.05.2019г
Наталия Минкова
Ст.юрисконсулт
ежегодна
 
да
         
10
10.05.2019г
Румяна Карчева
Ст.експерт
ежегодна
 
да
         
11
10.05.2019г
Мария Тепавичарова
Гл.експерт
ежегодна
 
да
         
12
10.05.2019г
Даниела Василева
Гл.специалист
ежегодна
 
да
         
13
10.05.2019г
Галина Трифонова
специалист
ежегодна
 
да
         
14
13.05.2019г
Михаил Стоянов
Ст.специалист
ежегодна
 
да
         
15
13.05.2019г
Николина Кирова
Ст.специалист
ежегодна
 
да
         
16
14.05.2019г
Керанка Георгиева
Техн.сътрудник
ежегодна
 
да
         
17
14.05.2019г
Светла Кралева
Мл.експерт
ежегодна
 
да
         
18
14.05.2019г
Мария Стоянова
Мл.експерт
ежегодна
 
да
         
19
14.05.2019г
Надежда Танева
Мл.експерт
ежегодна
 
да
         
20
14.05.2019г
Деница Бошнакова
Ст.специалист
ежегодна
 
да
         
21
14.05.2019г
Юлиана Тодорова
Техн.секретар
ежегодна
 
да
         
22
14.05.2019г
Милена Кирова-Маринова
Директор АПОФУС
ежегодна
  да          
23
14.05.2019г
Янита  Стоянова
Гл.експерт
ежегодна
  да          
24
14.05.2019г
Ирена  Петрова
Ст.специалист
ежегодна
  да          
25
14.05.2019г
Антония  Тенева
Нач.отдел ТУДС
ежегодна
  да          
26
14.05.2019г
Боряна  Русинова-Габровлийска
Гл.експерт
 
ежегодна
 
   да          
27
15.05.2019г
Марина Дичева-Ал Хебри
Гл.експерт
 
ежегодна
 
   да          
28
15.05.2019г
Пламена Апостолова
Гл.експерт
 
ежегодна
 
   да          
29
15.05.2019г
Деяна  Христова
Гл.счетоводител
 
ежегодна
 
   да          
30
15.05.2019г
Борислава  Орманова
Гл.експерт
 
ежегодна
 
   да          
31
15.05.2019г
Анелия  Радева
Нач.отдел АФСД
 
ежегодна
 
   да          
32
15.05.2019г
Жанета  Кюлюмова
Ст.специалист
 
ежегодна
 
   да          
33
15.05.2019г
Ваня  Денчева
Гл.специалист
 
ежегодна
 
   да          
34
15.05.2019г
Нейка Новакова
Директор АКРРДС
 
ежегодна
 
   да          
35
15.05.2019г
Димитрина  Димитрова
Ст.специалист
 
ежегодна
 
   да          
36
15.05.2019
Димитър  Янев
Ст.специалист
 
ежегодна
 
   да          
37 
06.08.2019 
Стела Кючукова 
Специалист „Човешки ресурси“ 
встъпителна 
да  да          
38 
03.09.2019 
Бояна  Сандъкчиева
Технически секретар 
 встъпителна
да да           
39 
03.09.2019 
Тина Топалова 
главен специалист 
 

при прекратяване на правоотношението

   да          
40
05.09.2019
Юлиана Тодорова
технически секретар
при прекратяване на правоотношението
  да          
41
08.10.2019
Ванина Йорданова
младши експерт
встъпителна
да да          

горе назад pdf