Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Регистър на подадените декларации в Областна администрация Бургас по ЗПКОНПИ.


2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2023г.

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

 т14

 1

 20.1.2023

 Кремена Драганова

 старши експерт

 встъпителна

 да

 

 

 

 

 

 

2

25.1.2023

Венцислава Кинчева

 старши специалист

встъпителна

да

           

 

2022

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2022г.

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

 т14

 1

 2.2.2022

 Роза Кирева-Иванова

 специалист

 встъпителна

 да

 

 

 

 

 

 

2

11.3.2022

Венета Младенова

ст. юрисконсулт

встъпителна

да

           

3

13.5.2022

Цветомира Стоянова

специалист

встъпителна

да

           

4

12.5.2022

Светла Кралева

специалист ВО

 ежегодна

  да          
5 16.5.2022 Милена Кирова-Маринова директор д-я АПОФУС ежегодна   да          
6 11.5.2022 Николай Славов гл.експерт ИСКТ ежегодна   да          
7 13.5.2022 Даниела Василева гл. специалист и завеждащ регистратура по ЗЗКИ ежегодна   да          
8 16.5.2022 Владимир Бошнаков гл. специалист "ОМП"  ежегодна   да          
9 13.5.2022 Деяна Христова гл.счетоводител ежегодна   да          
10 10.5.2022 Янита Стоянова гл.експерт ежегодна   да          
11 11.5.2022 Румяна Карчева ст.експерт ежегодна   да          
12 13.5.2022 Стела Кючукова мл.експерт ежегодна   да          
13 13.5.2022 Виолета Иванова специалист ежегодна   да          
14 12.5.2022 Зорница Василева специалист ежегодна   да          
15 9.5.2022 Мария Динева гл.юрисконсулт ежегодна   да          
16 12.5.2022 Наталия Минкова ст.юрисконсулт ежегодна   да          
17 13.5.2022 Ванина Вълчева ст.юрисконсулт ежегодна   да          
18 12.5.2022 Деница Бошнакова ст.специалист ежегодна   да          
19 11.5.2022 Нейка Новакова директор д-я АКРРДС ежегодна   да          
20 9.5.2022 Марина Дичева-Ал Хебри гл.експерт ежегодна   да          
21 13.5.2022 Пламена Апостолова гл.експерт ежегодна   да          
22 11.5.2022 Борислава Орманова гл.експерт ежегодна   да          
23 16.5.2022 Бояна Сандъкчиева ст.специалист ежегодна   да          
24 13.5.2022 Дария Моновска ст.специалист ежегодна   да          
25 16.5.2022 Румен Миленов специалист ежегодна   да          
26 11.5.2022 Зорница Георгиева-Копринкова началник отдел КАК ежегодна   да          
27 11.5.2022 Мария Тепавичарова гл.експерт ежегодна   да          
28 13.5.2022 Мариана Динева гл.експерт ежегодна   да          
29 11.5.2022 Надежда Танева мл.експерт ежегодна   да          
30 11.5.2022 Мирела Павлова мл.експерт ежегодна   да          
31 12.5.2022 Антония Тенева началник отдел ТУДС ежегодна   да          
32 12.5.2022 Боряна Русинова-Габровлийска гл.експерт ежегодна   да          
33 12.5.2022 Ася Тороманова ст.експерт ежегодна   да          
34 11.5.2022 Зоя Славова ст.експерт ежегодна   да          
35 12.5.2022 Мария Стоянова-Костадинова ст.експерт ежегодна   да          
36 11.5.2022 Златинка Георгиева ст.специалист ежегодна   да          
37 16.5.2022 Ваня Денчева гл.специалист ежегодна   да          
38 16.5.2022 Николинка Кирова ст.специалист ежегодна   да          
39 9.5.2022 Ирена Петрова ст.специалист ежегодна   да          
40 9.5.2022 Жанета Кюлюмова ст.специалист ежегодна   да          
41 13.5.2022 Димитрина Димитрова гл.специалист ежегодна   да          
42 4.5.2022 Керанка Георгиева специалист ежегодна   да          
43 12.5.2022 Антон Георгиев мл.експерт ежегодна   да          
44  13.5.2022 Галина Трифонова специалист  встъпителна  да             
45 7.6.2022  Михаил Стоянов  ст.специалист   встъпителна  да              
46 17.6.2022 Димитър Ходулов специалист встъпителна  да            

47 8.11.2022 Михал Киров специалист встъпителна да            
48 12.12.2022 Пенка Зивилдиева старши специалист встъпителна да            
49 12.12.2022 Петя Камбурова старши специалист встъпителна да            

 
2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2021г.

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

 т14

29.4.2021 

Владимир  Бошнаков

гл. специалист "ОМП" 

ежегодна 

 

да 

 

 

 

 

 

2

29.4.2021 

Даниела  Василева

гл. специалист и завеждащ регистратура по ЗЗКИ

ежегодна

 

да

         

3

29.4.2021

Стела Кючукова  

специалист "ЧР"

ежегодна

 

да

         

4

5.5.2021

Дария  Моновска

ст. Специалист

ежегодна

 

да

         

5

5.5.2021

Керанка  Георгиева

специалист

ежегодна

 

да

         

6

5.5.2021

Мариана  Динева

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

7

7.5.2021

Ирена  Петрова

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

8

7.5.2021

Христо  Иванов

гл. експерт "ИСКТ"

ежегодна

 

да

         

9

10.5.2021

Ванина Йорданова

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

10

10.5.2021

Пламена  Апостолова

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

11

10.5.2021

Румяна Карчева

ст. експерт

ежегодна

 

да

         

12

11.5.2021

Ваня  Денчева

гл. специалист

ежегодна

 

да

         

13

11.5.2021

Ася Тороманова

ст. експерт

ежегодна

 

да

         

14

11.5.2021

Галина Трифонова

специалист

ежегодна

 

да

         

15

11.5.2021

Деница  Бошнакова

ст. Специалист

ежегодна

 

да

         

16

11.5.2021

Деяна  Христова

гл. счетоводител

ежегодна

 

да

         

17

11.5.2021

Златинка Георгиева

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

18

11.5.2021

Зорница  Копринкова-Георгиева

нач. отдел "КАК"

ежегодна

 

да

         

19

11.5.2021

Зоя  Славова

ст. експерт

ежегодна

 

да

         

20

11.5.2021

Мария Стоянова-Костадинова

ст. експерт

ежегодна

 

да

         

21

11.5.2021

Мария Тепавичарова

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

22

11.5.2021

Мирела Павлова

мл. експерт

ежегодна

 

да

         

23

11.5.2021

Николинка  Кирова

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

24

12.5.2021

Анелия  Радева

нач. отдел "АФСД"

ежегодна

 

да

         

25

12.5.2021

Антония Тенева

нач. отдел "ТУДС"

ежегодна

 

да

         

26

12.5.2021

Борислава Орманова

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

27

12.5.2021

Боряна Русинова-Габровлийска

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

28

12.5.2021

Бояна Сандъкчиева 

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

29

12.5.2021

Димитрина  Димитрова

гл. специалист

ежегодна

 

да

         

30

12.5.2021

Димитър Янев

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

31

12.5.2021

Жанета  Кюлюмова

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

32

12.5.2021

Зорница Василева

специалист "ЧР"

ежегодна

 

да

         

33

12.5.2021

Марина  Дичева-Ал Хебри

гл. експерт

ежегодна

 

да

         

34

12.5.2021

Мария  Динева

гл. юрисконсулт

ежегодна

 

да

         

35

12.5.2021

Милена  Кирова-Маринова

д-р д-я "АПОФУС"

ежегодна

 

да

         

36

12.5.2021

Михаил Стоянов

ст. специалист

ежегодна

 

да

         

37

12.5.2021

Наталия  Минкова

ст. юрисконсулт

ежегодна

 

да

         

38

12.5.2021

Янита  Стоянова

гл. експерт 

ежегодна

 

да

         

39

14.5.2021

Надежда Танева

мл. експерт

ежегодна

 

да

         

40

14.5.2021

Нейка  Новакова

д-р д-я "АКРРДС"

ежегодна

 

да

         

41

14.5.2021

Виолета Иванова 

специалист "ЧР"

ежегодна

 

да

         

42

08.07.2021

Антон Георгиев

Младши експерт

встъпителна

да

 

         

43

01.09.2021

Светла Кралева

специалист ВО

встъпителна

да

 

         

44

05.10.2021

Николай Славов

гл. експерт "ИСКТ"

встъпителна

да

 

         

45

08.11.2021

Румен Миленов

специалист

встъпителна

да  

2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2020г.

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

 т14

1

02.04.2020г.

Златинка Георгиева

Старши експерт

встъпителна

        да

 да

 

 

 

 

 

2

30.04.2020

Деница Бошнакова

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

3

08.05.2020

Нейка Новакова

Директор на дирекция

ежегодна

 

да 

         

4

08.05.2020

Ванина Иванова

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

5

11.05.2020

Анелия Радева

Началник отдел

ежегодна

 

да 

         

6

11.05.2020

Деяна Христова

Гл.счетоводител

ежегодна

 

да 

         

7

11.05.2020

Ирена Петрова

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

8

11.05.2020

Даниела Василева

Гл.специалист и завеждащ рег. по ЗЗКИ

ежегодна

 

да 

         

9

11.05.2020

Владимир Бошнаков

Гл.специалист ОМП

ежегодна

 

да 

         

10

11.05.2020

Бояна Сандъкчиева

Техн.секретар

ежегодна

 

да 

         

11

12.05.2020

Христо Иванов

Гл.експерт

ежегодна

 

да 

         

12

12.05.2020

Стела Кючукова

Специалист "ЧР"

ежегодна

 

да 

         

13

12.05.2020

Румяна Карчева

Ст.експерт

ежегодна

 

да 

         

14

12.05.2020

Боряна Русинова-Габровлийска

Гл.експерт

ежегодна

 

 да

         

15

12.05.2020

Димитър Янев

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

16

12.05.2020

Михайл Стоянов

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

17

12.05.2020

Надежда Танева

Мл.експерт

ежегодна

 

да 

         

18

13.05.2020

Милена Кирова-Маринова

Директор на дирекция

ежегодна

 

да 

         

19

13.05.2020

Николина Кирова

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

20

13.05.2020

Керанка Георгиева

Техн.сътрудник

ежегодна

 

да 

         

21

13.05.2020

Галина Трифонова

специалист

ежегодна

 

 да

         

22

13.05.2020

Зоя Славова

Ст.експерт

ежегодна

 

да 

         

23

14.05.2020

Марина Дичева-Ал Хебри

Гл.експерт

ежегодна

 

да 

         

24

14.05.2020

Борислава Йорданова

Гл.експерт

ежегодна

 

да 

         

25

14.05.2020

Мария Тепавичарова

Гл.експерт

ежегодна

 

 да

         

26

14.052020

Ася Тороманова

Ст.експерт

ежегодна

 

да 

         

27

14.05.2020

Мария Стоянова

Ст.експерт

ежегодна

 

да 

         

28

14.05.2020

Ваня Денчева

Гл.специалист

ежегодна

 

да 

         

29

14.05.2020

Жанета Кюлюмова

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

30

14.05.2020

Димитрина Димитрова

Гл.специалист

ежегодна

 

да 

         

31

15.05.2020

Янита Стоянова

Гл.експерт

ежегодна

 

да 

         

32

15.05.2020

Дария Моновска

Ст.специалист

ежегодна

 

да 

         

33

15.05.2020

Виолета Иванова

Специалист"ЧР"

ежегодна

 

да 

         

34

15.05.2020

Зорница Василева

Специалист"ЧР"

ежегодна

 

да 

         

35

15.05.2020

Мария Динева

Гл.юристкосулт

ежегодна

 

да 

         

36

15.05.2020

Наталия Минкова

Ст.юристконсулт

ежегодна

 

да 

         

37

15.05.2020

Зорница Копринкова-Георгиева

Началник отдел

ежегодна

 

 да

         

38

15.05.2020

Антония Тенева

Началник отдел

ежегодна

 

да 

         

39

15.05.2020

Пламена Апостолова

Гл.експерт

ежегодна

 

да 

         

40

19.05.2020

Мариана Динева

Гл.експерт ежегодна  

да 

         

41

15.05.2020

Мирела Павлова

Мл.експерт встъпителна        да  да


2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2019г.
Рег. №
Дата на подаване
Име и Фамилия
Длъжност
вид декларация
Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ
Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14
Декларация по чл.35 /1/ т.3
Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ
т12
т13
т14
1
06.02.2019г.
Владимир  Бошнаков
Главен експерт "ОМП"
при прекратяване на правоотношението
 
да 
 
 
 
 
 
2
07.02.2019г.
Владимир  Бошнаков
Старши специалист
встъпителна
да
да
 
 
 
 
 
3
24.04.2019
Зорница Василева
Специалест "Човешки ресурси"
ежегодна
 
да
         
4
07.05.2019г
Мариана Динева
Главен експерт
 ежегодна
 
да 
         
5
09.05.2019г
Христо Иванов
Главен експерт
ежегодна
 
да 
         
6
09.05.2019г
Мария Динева
Гл.юрисконсулт
ежегодна
 
да 
         
7
09.05.2019г
Наталия Минкова
Ст.юрисконсулт
ежегодна
 
да 
         
8
10.05.2019г
Румяна Карчева
Ст.експерт
ежегодна
 
да 
         
9
10.05.2019г
Мария Тепавичарова
Гл.експерт
ежегодна
 
да 
         
10
10.05.2019г
Даниела Василева
Гл.специалист
ежегодна
 
да 
         
11
10.05.2019г
Галина Трифонова
специалист
ежегодна
 
да 
         
12
13.05.2019г
Михаил Стоянов
Ст.специалист
ежегодна
 
 да
         
13
13.05.2019г
Николина Кирова
Ст.специалист
ежегодна
 
да 
         
14
14.05.2019г
Керанка Георгиева
Техн.сътрудник
ежегодна
 
да 
         
15
14.05.2019г
Мария Стоянова
Мл.експерт
ежегодна
 
да 
         
16
14.05.2019г
Надежда Танева
Мл.експерт
ежегодна
 
да 
         
17
14.05.2019г
Деница Бошнакова
Ст.специалист
ежегодна
 
да 
         
18
14.05.2019г
Милена Кирова-Маринова
Директор АПОФУС
ежегодна
   да          
19
14.05.2019г
Янита  Стоянова
Гл.експерт
ежегодна
  да           
20
14.05.2019г
Ирена  Петрова
Ст.специалист
ежегодна
  да           
21
14.05.2019г
Антония  Тенева
Нач.отдел ТУДС
ежегодна
  да           
22
14.05.2019г
Боряна  Русинова-Габровлийска
Гл.експерт
 
ежегодна
 
   да          
23
15.05.2019г
Марина Дичева-Ал Хебри
Гл.експерт
 
ежегодна
 
 
да           
24
15.05.2019г
Пламена Апостолова
Гл.експерт
 
ежегодна
 
  да           
25
15.05.2019г
Деяна  Христова
Гл.счетоводител
 
ежегодна
 
  да           
26
15.05.2019г
Борислава  Орманова
Гл.експерт
 
ежегодна
 
  да           
27
15.05.2019г
Анелия  Радева
Нач.отдел АФСД
 
ежегодна
 
 
да           
28
15.05.2019г
Жанета  Кюлюмова
Ст.специалист
 
ежегодна
 
  да           
29
15.05.2019г
Ваня  Денчева
Гл.специалист
 
ежегодна
 
   да          
30
15.05.2019г
Нейка Новакова
Директор АКРРДС
 
ежегодна
 
  да           
31
15.05.2019г
Димитрина  Димитрова
Ст.специалист
 
ежегодна
 
  да           
32
15.05.2019
Димитър  Янев
Ст.специалист
 
ежегодна
 
 
да           
33
15.05.2019
Дария Моновска
ст.специалист
ежегодна
  да          
34
15.05.2019
Виолета Иванова
специалест "Човешки ресурси"
ежегодна
  да          
35
15.05.2019
Зорница Копринкова-Георгиева
Началник отдел
ежегодна
  да          
36
12.06.2019
Ася
Тороманова
Старши експерт
встъпителна
  да
да          
37
 18.06.2019
Зоя Славова
Старши експерт
встъпителна
  да
да          
38 
06.08.2019 
Стела Кючукова 
Специалист „Човешки ресурси“ 
встъпителна 
да  да          
39
03.09.2019 
Бояна  Сандъкчиева
Технически секретар 
 встъпителна
да да           
40
08.10.2019
Ванина Йорданова
младши експерт
встъпителна
да да


2018

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ -ПОДАДЕНИ ПО СМИСЪЛА §2 АЛ.3 ОТ ЗПКОНПИ - 2018г.

Рег. №

Дата на подаване

Име и Фамилия

Длъжност

вид декларация

Декеларация по чл.35 (1) т.1 от ЗПКОНПИ

Декеларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 (1) т.2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.37 ал.1 т.12-14

Декларация по чл.35 /1/ т.3

Декларация по чл.35 (1) т.4 от ЗПКОНПИ

т12

т13

т14

1

10.05.2018г.

Мария Стоянова

Младши експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

2

11.05.2018г.

Деяна  Христова

Главен счетоводител

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

3

14.05.2018г.

Мария 
Динева

Главен юрисконсулт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

4

16.05.2018г.

Милена   Кирова-Маринова

Директор на д-я "АПОФУС"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

5

16.05.2018г.

Владимир  Бошнаков

Главен експерт "ОМП"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

6

18.05.2018г.

Янита Стоянова

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

7

18.05.2018г.

Нейка Новакова

Директор на д-я "АКРРДС"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

8

25.05.2018г.

Зорница  Василева

Специалист "Човешки ресурси"

встъпителна

да 

да 

 

 

 

 

 

6

31.05.2018г.

Ваня 
Денчева

Главен специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

10

05.06.2018г.

Пламена  Апостолова

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

11

05.06.2018г.

Наталия Минкова

Старши юрисконсулт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

12

05.06.2018г.

Зорница Копринкова-Георгиева

Началник на отдел ''КАК"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

13

05.06.2018г.

Мария  Тепавичарова

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

14

05.06.2018г.

Христо  Иванов

Главен експерт "Информационна сигурност и компютърни технологии"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

15

06.06.2018г.

Румяна  Карчева

Старши експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

16

06.06.2018г.

Анелия  Радева

Началник на отдел ''АФСД"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

17

06.06.2018г.

Дария Моновска

Старши специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

18

06.06.2018г.

Марина Дичева АлХебри

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

19

06.06.2018г.

Николинка  Кирова

Старши специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

20

06.06.2018г.

Димитър 
Янев

Старши специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

21

06.06.2018г.

Антония  Тенева

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

22

06.06.2018г.

Борислава  Орманова

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

23

06.06.2018г.

Даниела  Василева

Главен специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

24

06.06.2018г.

Керанка  Георгиева

Технически сътрудник

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

25

06.06.2018г.

Надежда  Танева

Младши експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

26

06.06.2018г.

Ирена Петрова

Старши специалист

ежегодна

 

да

         

27

07.06.2018г.

Мариана Динева

Главен експерт

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

28

07.06.2018г.

Михаил Стоянов

Старши специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

29

07.06.2018г.

Галина  Трифонова

Специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

30

08.06.2018г.

Виолета   Иванова

Специалист "Човешки ресурси"

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

31

08.06.2018г.

Димитрина  Димитрова

Старши специалист

встъпителна

да

да 

 

 

 

 

 

32

08.06.2018г.

Боряна  Русинова-Габровлийска

Главен експерт

ежегодна

 

 да

 

 

 

 

 

33

08.06.2018г.

Жанета  Кюлюмова

Старши специалист

ежегодна

 

да 

 

 

 

 

 

34

03.10.2018г.

Деница Бошнакова

Старши специалист

встъпителна

да

да

 

 

горе назад