Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Фестивал - традиции и занаяти

 

Областна администрация Бургас организира провеждането на фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”

за периода от 25 до 27 септември 2015

 

 Целта на тридневния фестивал е популяризирането на традиционни продукти- занаятчийски, кулинарни, регионални и местни туристически продукти на партньорите от Черноморския басейн.

Богата история, интересен бит, разнообразни кулинарни изкушения, стари и добре предадени занаяти, танци и музика, красива природа са само част от алтернативните форми на туризъм, които регионите в Черноморския басейн предлагат. 

Фестивалът е част от събитията по проект „Туристически пътеки в черноморския регион“ BSB-TOUR, съфинансиран от Европейския съюз и Република България в рамките на СОП „Сътрудничество в черноморски басейн“ (2007-2013).

В проекта участват 9 партньора от 7 страни – Префектура Централна Македония, Гърция - водещ партньор; Областна администрация Бургас - България, Държавна агенция за опазване на околната  среда и  НПО Агрикола от Украйна; Международен център за Кавказки туризъм - Грузия; Съвещателен екологичен център Каху, Молдова; Арменски държавен аграрен университет, Армения, Агенция за развитие на Източна Мармара и Агенция за развитие на Тракия от Турция.

            Презентирането им, като вълнуваща и интересна възможност за туристите, търсещи различни от обичайните изживявания, е целта на проект „Туристически пътеки в Черноморски регион“ стартирал преди година и половина.

Фестивалът ще представи общите традиции и специфични продукти от Черноморски регион като основни активи за развитие на нови туристически дестинации и продукти. По време на фестивала ще има възможност за създаване на нови контакти между участниците, включително с туроператори и организации, които разработват и предлагат  нови туристически дестинации и продукти.

Целевите групи от участници във фестивала включват занаятчии, производители и организации, които представят местни културни традиции, занаяти и туристически продукти от Черноморски регион.

По време на фестивала ще бъдат проведени т.нар. „умни игри”, които ще провокират креативността на участниците и интереса на посетителите. Събитието ще завърши с прес-конференция.

            Повече за проекта може да разберете на официалната му Фейсбук страница: https://www.facebook.com/BSBTOUR.BG?fref=ts

 

Информация за контакт:

Организатор Бургаски изложбен център: тел.: 0898579951,

Областна администрация Бургас – г-жа Марина Дичева 056-894123

E-mail: tgsburgas@abv.bg

 

            Формуляри за регистрация на участниците: ТУК
             Invitation and participation form: DOWNLOAD

горе назад