Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Асоциация ВиК Бургас

Закон за водите

Правилник за дейността на ВиК асоциациите

Покана за общо събрание на 11.12.2014г, публикувана на 11.11.2014г.

Протокол за общо събрание, публикувано на 16.12.2014г.

Проект на бюджет на Асоциация по ВИК за 2015 година,публикувано на 09.01.2015г.

Покана за общо събрание, публикувано на 15.01.2014г.

Покана за общо събрание, публикувано на 30.01.2015г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.02.2015г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 17.03.2015г.

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен счетоводител - Финансов експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

О Б Я В Я В А: конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас,

Покана за общо събрание, публикувано на 19.11.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС,публикувано на 27.11.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС ,публикувано на 27.11.2015г.


Протокол от общо събрание, публикувано на 22.12.2015г.

Покана за общо събрание ,публикувано на 27.01.2016г. 1 част  2част

Покана за общо събрание, публикувано на 12.02.2016г.

Уведомление за промяна началния час на насроченото за 25.02.2016г. заседания на общото събрание на Асоциация по ВИК - Бургас.

Протокол от общо събрание, публикувано на 12.03.2016г.

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК-Бургас и Водоснабдяване и канализация-Бургас , публикувано на 21.03.2016г.

Протокол от общо събрание, Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г., Бюджет за 2016г., публикувано на 22.03.2016г.

Конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

Списък на допуснатите кандидати за длъжността:Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас ,публикувано на 31.05.2016г.

Покана за общо събрание на 28.07.2016г. публикувано на 27.06.2016г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 16.09.2016г.

Покана за общо събрание на 20.12.2016г. публикувано на 22.11.2016г.   Документи , Бизнес план 2017-2012г.-Асоциация ВИК

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.01.2017г.

Покана за общо събрание на Асоциация по ВиК , Документи , публикувано на 14.02.2017г.

Протокол общо събрание АВиК_16 03 2017 , публикувано на 03.04.2017г.

Покана Общо събрание АВиК 19.09.2017, публикувано на 17.08.2017г.

Преработен бизнес план ВиК Бургас : 2017-2021, публикувано на 17.08.2017г.

Проект на бюджет АВиК 2018, обясн. записка, справка вноски, публикувано на 17.08.2017г.

Протокол от извънредното общо събрание на АВИК проведено на 19.09.2017г, публикувано на

24.10.2017г.

Покана Общо събрание АВиК 06.03.2018г., Документи,  публикувано на 05.02.2018г.

Покана Общо събрание АВиК 11.04.2018г., Документи,  публикувано на 12.03.2018г.

Протокол ОС АВиК 11_04_2018, Приложения, публикувано на 10.05.2018г.

Покана общо събрание АВиК 15.11.2018г. Бургас, писмо вноска, резюме инвестиции, публикувано на 16.10.2018г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 21.12.2018г.

Покана общо събрание АВиК 29.03.2019г., документи,  публикувано на 27.02.2019г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 25.04.2019г.

Допълнително споразумение, публикувано на 13.05.2019г.

Покана общо събрание АВиК Бургас 19.12.2019, Проект на бюджет 2020 г.АВиК-Бургас, публикувано на 15.11.2019г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 14.01.2020г.

Покана общо събрание АВиК Бургас 28.02.2020, публикувано на 31.01.2020г.

ОТЧЕТ за дейността на Асоциация по ВиК Бургас 2019 г. , Годишен финансов отчет 2019г. , Отчет за изпълнение на бюджет 2019 и обосновка , Бюджет 2020 и обосновка , Писмо ВиК , публикувано на 06.02.2020г.

Писмо ВиК-информация, Протокол ОС 28.02.2020г., Регистрационна форма, Справка за размера на вноските,  публикувано на 30.03.2020г.горе назад pdf