Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Асоциация ВиК Бургас

Закон за водите

Правилник за дейността на ВиК асоциациите

Протокол общо събрание 30.04.2024 [pdf], Регистрационна форма [pdf], Справка вноски членове АВИК бюджет 2024 [pdf]

Покана общо събрание АВиК 30.04.2024 [pdf], Отчет на дейността 2023 [pdf], Подробна инвестиционна програма 2024 [pdf],  Отчет, бюджет 2023, ГФО 2023 [pdf], Бюджет 2024 [pdf], публикувано на 02.04.2024

Протокол общо събрание 13.09.2023 г. регистр.форма и справка за опр.вноските. [pdf]

 Становище ПСПВ Камчиа_проф. Г. Димитров[pdf], Писмо ВиК Бургас допълнителни въпроси ОС[pdf], Писмо МРРБ МОСВ_допълнителни въпроси ОС[pdf], Писмо общини_допълнители въпроси ОС[pdf], Заключение оглед ПСПВ Камчия_Чаушев[pdf]

Покана за заседание на общото събрание на АВиК - Бургас на 13 09 2023 [pdf], Отчет дейността на АВиК Бургас за 2022 г[pdf], ГФО 2022г [pdf], Отчет бюджет 2022 г. АВиК. Бургас [pdf], Бюджет за 2023 г. АВиК Бургас [pdf], Подробна инвестиционна програма на ВиК ЕАД гр. Бургас за 2023 г.[pdf], Писмо изх. № 09-01-70_04 04 2023 на Община Поморие [pdf], Писмо К-681-4_03 05 2023 на ВиК ЕАД Бургас [pdf], Проект на бюджет 2024 г. АВиК Бургас [pdf], Писмо 91_97_133_МРРБ МОСВ [pdf], публикувано на 28.07.2023г.

Протокол общо събрание АВиК 8.12.2022 [pdf], Регистрационна форма ОС 8.12.2022 [pdf], Становище Община Бургас [pdf], публикувано на 30.12.2022

Решение за преразпределяне на гласовете в ОС на АВиК [pdf], публикувано на 9.12.2022

Покана общо събрание АВиК 08.12.2022 [pdf], Проект на бюджет [pdf], Справка вноски [pdf], Програма за опазване на ОС [pdf], Програма за управление на отпадъците [doc], Решение РИОСВ [pdf], публикувано на 11.11.2022

Списък на допуснати кандидати длъжността „Инженер ВиК – ВиК експерт на Асоциация по ВиК – Бургас“ [doc], Списък на недопуснати кандидати [doc], публикувано на 14.09.2022
Протокол от проведен конкурс за длъжността Инженер ВиК [pdf]

Обява: Конкурс за длъжността: Инженер В и К - В и К експерт на Асоциация по ВиК - Бургас 

Бизнес план ВИК 2022-2026 [xls], Структура БП 2022-2026 [doc], Писмо от ВИК 11.03.2022 [pdf]

Протокол общо събрание АВиК 11.5.2022 [pdf], Протокол общо събрание АВиК 2.6.2022 [pdf], Решения, становища, справка вноски [zip], публикувано на 17.6.2022

Протокол общо събрание АВиК 20.4.2022 [pdf], Списък по чл.12, ал.2 от ПОДАВиК [pdf], публикувано на 11.5.2022

Покана общо събрание АВиК 11.5.2022 [pdf], Бюджет 2022 [pdf], Годишен отчет 2021 [pdf], Отчет за бюджет 2021 [pdf], ГФО2021 [pdf], публикувано на 4.4.2022

Покана общо събрание 20.04.2022 [pdf],  Инвестиционна програма 2022 [pdf], Договор ВИК Варна [pdf], Договор ВИК Сливен [pdf], Договор ВИК Бургас [pdf], Бизнес план 22-26 [pdf], публикувано на 23.03.2022

ОБЯВА; Конкурс за длъжността: Инженер В и К – В и К експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

Протокол общо събрание АВиК 08.12.2021г. , Списък по чл. 12а ал.2 от ПОДАВиК

Покана общо събрание АВиК 08.12.2021г. , Проект на бюджет 2022 и обосновка ,  публикувано на 05.11.2021г.

Протокол ОС АВиК 12.03.2021г.,  Регистрационна форма ОС 12.03.2021г.,  публикувано на 15.04.2021г.

О Б Я В Я В А: конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас, публикувано на 31.03.2021г.

Годишен отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.[pdf] , Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.[pdf] с писмена обосновка[pdf] , ГФО за 2020 г.[pdf] , Бюджет 2021 г.[pdf]с писмена обосновка[pdf]публикувано на 10.02.2021г.

Поканата за общото събрание 12.03.2021г[pdf]публикувано на 10.02.2021г.

Протокол ОС АВиК 15.10.2020г.,  Регистрационна форма ОС 15.10.2020г.,  публикувано на 12.11.2020г.

Бизнес план за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация ЕАД  Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.част 1част 2част3,    публикувано на 24.09.2020г.

Покана общо събрание АВиК 15.10.2020г. , Писма ВиК-информация  , публикувано на 09.09.2020г.

Писмо ВиК-информацияПротокол ОС 28.02.2020г., Регистрационна формаСправка за размера на вноските,  публикувано на 30.03.2020г.

ОТЧЕТ за дейността на Асоциация по ВиК Бургас 2019 г. , Годишен финансов отчет 2019г. , Отчет за изпълнение на бюджет 2019 и обосновка , Бюджет 2020 и обосновка , Писмо ВиК , публикувано на 06.02.2020г.

Покана общо събрание АВиК Бургас 28.02.2020, публикувано на 31.01.2020г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 14.01.2020г.

Покана общо събрание АВиК Бургас 19.12.2019Проект на бюджет 2020 г.АВиК-Бургас, публикувано на 15.11.2019г.

Допълнително споразумение, публикувано на 13.05.2019г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 25.04.2019г.

Покана общо събрание АВиК 29.03.2019г.документи,  публикувано на 27.02.2019г.

Протокол ОС АВиК , Регистрационна форма ОС, публикувано на 21.12.2018г.

Покана общо събрание АВиК 15.11.2018г. Бургас, писмо вноскарезюме инвестиции, публикувано на 16.10.2018г.

Протокол ОС АВиК 11_04_2018, Приложения, публикувано на 10.05.2018г.

Покана Общо събрание АВиК 11.04.2018г., Документи,  публикувано на 12.03.2018г.

Покана Общо събрание АВиК 06.03.2018г., Документи,  публикувано на 05.02.2018г.

Протокол от извънредното общо събрание на АВИК проведено на 19.09.2017г, публикувано на 24.10.2017г.

Проект на бюджет АВиК 2018, обясн. записка, справка вноски, публикувано на 17.08.2017г.

Преработен бизнес план ВиК Бургас : 2017-2021, публикувано на 17.08.2017г.

Покана Общо събрание АВиК 19.09.2017, публикувано на 17.08.2017г.

Протокол общо събрание АВиК_16 03 2017 , публикувано на 03.04.2017г.

Покана за общо събрание на Асоциация по ВиК , Документи , публикувано на 14.02.2017г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.01.2017г.

Покана за общо събрание на 20.12.2016г. публикувано на 22.11.2016г.   Документи Бизнес план 2017-2012г.-Асоциация ВИК

Протокол от общо събрание, публикувано на 16.09.2016г.

Покана за общо събрание на 28.07.2016г. публикувано на 27.06.2016г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността:Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас ,публикувано на 31.05.2016г.

Конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

Протокол от общо събрание, Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г.Бюджет за 2016г., публикувано на 22.03.2016г.

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК-Бургас и Водоснабдяване и канализация-Бургас , публикувано на 21.03.2016г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 12.03.2016г.

Уведомление за промяна началния час на насроченото за 25.02.2016г. заседания на общото събрание на Асоциация по ВИК - Бургас.

Покана за общо събрание, публикувано на 12.02.2016г.

Покана за общо събрание ,публикувано на 27.01.2016г. 1 част  2част

Протокол от общо събрание, публикувано на 22.12.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС ,публикувано на 27.11.2015г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР” НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – БУРГАС,публикувано на 27.11.2015г.

Покана за общо събрание, публикувано на 19.11.2015г.

О Б Я В Я В А: конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас,

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен счетоводител - Финансов експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

О Б Я В Я В А : конкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

Протокол от общо събрание, публикувано на 17.03.2015г.

Протокол от общо събрание, публикувано на 18.02.2015г.

Покана за общо събрание, публикувано на 30.01.2015г.

Проект на бюджет на Асоциация по ВИК за 2015 година,публикувано на 09.01.2015г.

Протокол за общо събрание, публикувано на 16.12.2014г.

Покана за общо събрание, публикувано на 15.01.2014г.

Покана за общо събрание на 11.12.2014г, публикувана на 11.11.2014г.

горе назад