Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Полезни връзки

Държавни институции

Президент на Р. България : http://www.president.bg

Парламент на Р. България : http://www.parliament.bg

Правителство на Р. България : http://www.government.bg

Конституционен съд на Р. България : http://www.constcourt.bg/


Министерства на Р. България

Министерство на външните работи : https://www.mfa.bg

Министерство на вътрешните работи : https://www.mvr.bg

Министерство на отбраната : http://www.md.government.bg

Министерство на икономиката : http://www.mi.government.bg

Министерство на финансите : https://www.minfin.bg

Министерство на труда и соц. политика : http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството : http://www.mrrb.government.bg

Министерство на транспорта и съобщенията : http://www.mt.government.bg

Министерство на културата : http://www.mc.government.bg

Министерство на образованието и науката : https://www.mon.bg

Министерство на здравеопазването : http://www.mh.government.bg

Министерство на земеделието и горите : https://www.mzh.government.bg

Министерство на околната среда и водите : http://www.moew.government.bg


Държавни регистри

Административен регистър : http://iisda.government.bg

Регистър на обществените поръчки : http://www1.government.bg/rop


Областни администрации

Благоевград : http://www.bl.government.bg/

Варна : http://www.vn.government.bg/

Велико Търново : http://www.vt.government.bg/

Вдин : http://www.vidin.government.bg/

Враца : https://vratsa.bg/

Габрово : http://www.gb.government.bg/

Добрич : http://www.dobrich.government.bg/

Кърджали : http://www.kj.government.bg/

Кюстендил : http://www.kn.government.bg/

Ловеч : http://www.oblastlovech.org/

Монтана : http://oblastmontana.org/

Пазарджик : http://www.pz.government.bg/

Перник : http://pk.government.bg

Плевен : http://www.pleven-oblast.bg/

Пловдив : http://www.pd.e-gov.bg/

Разград : http://www.rz.government.bg/

Русе : https://ruse.bg/

Силистра : http://www.ss.government.bg/

Сливен : http://www.sliven.government.bg/

Смолян : http://region-smolyan.org/

София-град : http://sfoblast.government.bg/

София област : http://sfoblast.government.bg/

Стара Загора : http://sz.government.bg/

Хасково : http://www.hs.government.bg/

Ямбол : http://yambol.government.bg/


Информация за Бургас

http://www.bourgas.org

http://www.burgasinfo.com

http://www.bourgas.net

http://www.burgasguide.com

http://www.burgas.start.bg


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

http://www.kzd-nondiscrimination.com

горе назад